Vědci zjistili, že barva očí souvisí s osobnostními rysy! Co o Vás vypovídá barva vašich očí?

Modré oči

Modroocí lidé jsou okouzlující a přitažliví, zasnění a duchem nepřítomní. Zdánlivě jemní a romantičtí, ale mají obrovskou vnitřní sílu, která je žene k jejich cílům, umožňuje jim rozvíjet jejich vášně a snášet větší útrapy, neúspěchy a neštěstí než ostatní, bez větší újmy na jejich duševním zdraví.

Jsou zřejmě upovídaní a otevření, ale jen do určitých mezí. Hloubka jejich myšlenek a pocitů nikdy nebo velmi zřídka vyjde najevo. Pouze vůči zvláštním lidem a ve vzácných situacích se mohou skutečně otevřít.

Šedé oči

O lidech se šedýma očima se věří, že jsou výjimečně loajální a čestní. Jsou také považovány za extrémně odolné vůči bolesti. Jsou také velmi flexibilní a snadno se přizpůsobí každé situaci. Usilují o kompromis a spravedlnost. Jsou to ušlechtilí idealisté.

Zelené oči

Lidé se zelenýma očima jsou nepředvídatelní, nezávislí a originální a zároveň vnitřně klidní. Žijí v harmonii sami se sebou a to jim dává emocionální klid. Jiní je považují za nepředvídatelné a jdoucí svou vlastní cestou. To vytváří auru tajemna. Dokážou zaujmout a přitáhnout pozornost.