Podle data narození bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak to sedí!

Datum našeho narození je prvním číslem našeho života. Toto číslo může velmi významně ovlivnit náš osud. A jak ho ovlivní, na to se podívejte v našem příspěvku.

„Číslo jedna“, to říká všechno. Toto je znamení kreativních, tvůrčích, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě protichůdné stránky: na jedné straně jsou to lidé sebevědomí, kteří často slouží jako příklad pro ostatní; na druhé straně jsou to individualisté a egoisté, kteří nejsou ochotni přijímat názory ostatních. Často působí jako vůdci a iniciátoři – inovační duch a odhodlání jsou u nich silné. Jsou docela ambiciózní a ochotni riskovat, aby dosáhli stanoveného cíle. Mezi jejich negativní rysy patří: impulzivnost, arogance a tvrdohlavost. Kvůli přirozené odměřenosti může být pro ně velmi obtížné vyjádřit hloubku a šíři jejich pocitů i nejbližším lidem.

Druhého se rodí lidé, kteří se vyznačují přecitlivělostí. Nikdy nebudou ignorovat žádosti neznámých lidí. „Dvojka“ to je symbol rovnováhy a silného spojení. Jedná se o skvělé obchodní partnery, kolegy, přátele a spolužáky.

Láska jako pohádka – tak vypadá jejich vztah. „Dvojky“ často působí jako prostředníci a rozhodčí – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, vzdělaní, vnímaví. A jsou to také umělci a romantici.

Tito lidé pracují dobře v týmu, ale zároveň nejsou ochotni vyvíjet iniciativu a nechtějí být v centru pozornosti. Jejich nadměrná plachost se často stává hlavním úskalím důležitých úkolů. Druhým extrémem citlivé povahy je tendence upadat do deprese.

„Trojka“ je znamením umělecké představivosti, kreativního intelektu, komunikativnosti a porozumění.

Je symbolem interakce a neutrality. Třetího se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Jsou charakterizováni stavem věčné lásky. Mají velký smyslu pro humor.

Díky vynikající intuici dokážou dokonale identifikovat nejdůležitější myšlenky a představy.

Názory „trojek“ by měli lidé vnímat zvlášť pečlivě. Stejně jako u „dvojek“ přechází jejich citlivost někdy do druhého extrému – ve chvílích smutku mají tendenci být depresivní, zveličují bezvýznamné problémy…

Jsou to zodpovědní, svědomití, seriózní a spolehliví lidé, kteří se nebojí obtížných úkolů a dělají vše pro to, aby je úspěšně vyřešili. Lidé v okolí to rychle zjistí a není náhodou, že „čtyřky“ často čelí žádostem o pomoc a nezřídka je i vyslyší.

Lidé, kteří se narodili v tento den, mají skvělou pověst. Svou vlastní prací si dokážou vybudovat solidní postavení. Zdá se, že neexistuje žádná věc, kterou by nezvládli. Mnoho „čtyřek“ tíhne k exaktním vědám. Tito lidé rozumně přijímají jakékoli neúspěchy, protože vidí selhání jako nevyhnutelnou součást životních zkušeností.

Ze svých vlastních chyb jsou schopni vyvodit správné závěry a následně je využít. Navíc veškeré potíže a překážky v nich probouzí další sílu k dosažení požadovaného cíle.

Pětka“ je v numerologii symbolem svobody. Lidé, kteří se narodili pod tímto číslem, dokonale vědí, jak ji používat a jak se podle toho chovat. „5“ to je znamení vášnivých cestovatelů a dobrodruhů.

Jsou to velmi společenští, zvídaví a všestranní lidé. Často je to značka géniů. Ti, kteří se narodili pátého dne, mají sklony k mysticismu. Přitahuje je vše tajemné, cizí a neznámé…

Hlavní rada pro „pětky“ zní: zpomalit! Neukvapujte se a netrapte se problémy. Vaše netrpělivá povaha a rychlé rozhodování se mohou obrátit ve špatný vtip a ublíží vám.

Toto je znamení lásky a porozumění, čestnosti a věrnosti, rodiny a přátelství. Lidé narození šestého dne v měsíci mají velmi silný smysl pro odpovědnost, umělecké nadání a touhu po humanitních oborech.

Jsou velkorysí, rodinotvorní, pomáhají ostatním praktickými radami a často i financemi. „Šestky“ jsou skvělí přátelé, kterým lze svěřit nejtajnější tajemství.

Současně je toto číslo spojeno s nadměrnou žárlivostí a silným sklonem k vlastnictví. Tito lidé jsou spíše tvrdohlaví, neúnavní a náchylní k lichotkám.

Toto je znamení moudrosti a inteligence, které často převažuje nad pocity. Není náhodné, že lidé, kteří se narodili v „šťastném“ sedmém dni v měsíci (a oni mají opravdu vždy štěstí!), rádi čtou, jsou připraveni se stále učit něco nového a spojit svůj život s intelektuální činností.

Mají silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů. Jsou to milovníci samoty a perfekcionalisté. Z negativních stránek „sedmiček“ uveďme: uzavřenost, sklon k hádkám, sarkasmus, tendenci k izolaci, tvrdohlavost a podrážděnost.

V numerologii se jedná o symbol síly, pomoci, výkonnosti a schopnosti řídit. Lidé, kteří se narodili osmý den v měsíci, často nalézají své uplatnění v politice, stávají se odborníky v oblasti správy a řízení společnosti a cítí se velmi dobře v dominantní pozici (mimochodem i v sexu).

Jsou egocentričtí, touží po chvále, sní o dosažení všestranného uznání. „Osmičky“ jsou osobnostmi, které mají vysoký příjem a materiální úspěch. Nesnažte se na ně působit citově a snažit se je obměkčit – výčitky svědomí jsou pro ně cizí.

K záporným vlastnostem patří nadměrné ambice, tvrdost (někdy až krutá) vůči podřízeným a celková netrpělivost při jednání s lidmi. Velké peníze a závratné příjmy mohou „osmičkám“ pokazit jejich charakter.

Patří k nejsentimentálnějším představitelům kalendářního měsíce. Jsou to nezištní přátelé, romantičtí společníci života, dobří obchodní partneři. „Devítky“ mají dobře rozvinutý spisovatelský talent − nenechte ho zaniknout. Jedním z nejsilnějších rysů je velkorysost.

Poznají ho všichni, kteří s nimi přijdou do styku. Snadno také odpouští urážky a velkoryse přehlížejí nedostatky ostatních. Jsou to zodpovědní zaměstnanci, kteří nikdy nezklamou v práci. Jediná vlastnost, která „devítkám“ chybí, je větší pozornost k jejich vlastním financím. Jsou schopni ihned utratit jakékoliv množství peněz.

Jedno z nejkontroverznějších čísel. Jedná se o kombinaci dvou posvátných čísel, kterou lze vyjádřit takto: „všechno nebo nic“. Lidé, kteří se narodili tento den v měsíci, jsou zvyklí jednat jednoduše a přímočaře, vyhýbají se intrikám, obtížným obratům a podvodnému jednání a vždy si vybírají nejlepší a nejbezpečnější cestu.

Mají čistou duši a velké srdce, jsou mezi svými přáteli velmi oblíbenými partnery a vždy upoutávají pozornost ostatních kolem sebe. Rada „desítkám“: vizualizujte si své cíle a sny. Důkladně si je promyslete a zvažte, zda je můžete splnit.

Žádné jiné číslo nemá tak silný duchovní rozměr jako číslo jedenáct. Lidé narození v tento den v měsíci si od dětství zvolili cestu vnitřního rozvoje a milosrdenství.

Materiální hodnoty je nezajímají, především se starají o svou duši. Tito lidé si uvědomují sílu slov, takže pečlivě váží všechno, co říkají, a nikdy nedávají neúčinné rady a doporučení. Jejich názorům opravdu stojí za to pozorně naslouchat – můžete si být jisti, že již zvážili všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Jejich vnitřní vjem je chráněn jakýmsi zvláštním senzorem.

Od čísla jedna si vzali lidé, kteří se narodili 12. v měsíci, pevnou vůli, pozitivní postoj k životu a nevyhasínající energii. Z „dvojky“ zase čerpají vnitřní harmonii, rovnováhu sil, skvělý organizační talent a komunikativnost.

Dvanáctka je posvátným číslem pro celé lidstvo a tuto okolnost nelze opomenout. Před více než tisíci lety bylo toto číslo vybráno k určování denního času, k rozdělení roku na měsíce a k měření délky (stopa = 12 palců). Není proto náhodou, že právě tito konkrétní zástupci mají nejčastěji zvláštní úkol – mohou změnit svět k lepšímu.

Nejkontroverznější číslo v numerologii, které označuje fázi transformace. Lidé narození třináctého v měsíci nemohou nikoho nechat lhostejným.

Nositelé tohoto číselného kódu usilují o dokonalost po celý svůj život a provádějí ve svém životě stále nějaké změny: jak v osobním životě, tak v práci. Slovo „stabilita“ není jejich doménou. Jednou z hlavních nevýhod jejich představitelů je nesnášenlivost vůči ostatním.

Po závažné hádce dávají zřídkakdy druhou šanci, i když si to druhá osoba evidentně zaslouží. Navíc jsou spíše líní, což jim často brání v dosahování jejich cílů.

Toto číslo patří těm lidem, kteří věří v absolutní svobodu bez jakýchkoli omezení. Ani se je nesnažte v ničem omezovat, jinak zmizí navždycky z vašeho života.

Jsou docela vznětliví, je lepší nebýt v jejich dosahu, mohli byste si něco vykoledovat. Pokud se vztekají, vůbec se nekontrolují, čehož později litují. Jejich charakteristickým znakem je silné sexuální vzrušení, které hraničí s touhou. Těžko najdete vášnivější milence.

Hodně milují, dokonce i ve stabilním vztahu mají vždy ještě jednu osobu nablízku. Nositelé tohoto číselného kódu často selhávají v podnikání − toto číslo je spojeno se ztrátou materiálních hodnot.

Měli by zacházet s finančními prostředky obzvláště pečlivě a nejlépe svěřit své finance spolehlivému partnerovi, který je schopen čelit nepříjemným událostem.

Pod tímto číslem se rodí vynálezci a snílci. Příroda jim dala do vínku spoustu schopností: od technických po humanitní, z nichž mnohé mohou být úspěšně realizovány v profesi.

Často však postrádají trpělivost a vnitřní disciplínu k řešení nejtěžších úkolů. Jakékoli potíže a problémy jsou pro ně často srdeční záležitostí. Nicméně nejsou zvyklí otevřeně vyjadřovat svou nespokojenost, raději mlčí. Jsou nesmírně citliví a velmi bolestivě reagují na nejmenší kritiku.

Zástupci tohoto číselného kódu mají schopnost porozumění a soucitu − cítí mnohem citlivěji bolest jiného člověka než ostatní, je pro ně obtížné, aby se vyrovnali s útlakem slabých nebo bezmocných.

Na další stránce se podíváme se na to, jak jsou na tom jedinci narození od 16 – 31 dne v měsíci.

Osobní číslo 16 říká, že jeho majitel je hluboce myslící člověk analytického uvažování, který nedává najevo svůj skutečný stav mysli. Je zodpovědný, vzdělaný, citlivý, velkorysý, svým způsobem tajemný a nezávislý. Má vynikající intuici.

Je zodpovědný a spolehlivý na 200 %. Jako mladý muž se nebojí vyjádřit při jakékoliv příležitosti svůj názor otevřeně a s vlastním šarmem, ale, bohužel, pak často má pověst povýšence a kariéristy. Postupně se časem ale uzavírá sám do sebe a stává se více zdrženlivým, uzavřeným, nespolečenským a opatrným.

Nenávidí povrchnost: pokud se „šestnáctka“ rozhodne založit vztah, znamená to, že jeho city jsou silné a vážné. Je to velmi citlivý a věrný partner.

Jak jsou vytrvalí! Je úžasné, jak se silný fyzický fond snoubí se zranitelnou duší. Chcete si získat jejich srdce?

Vyjádřete jim upřímně svou lásku a náklonnost – „sedmnáctky“ netolerují faleš a pokrytectví. Od dětství má jejich citlivá povaha potíže s přijímáním kritiky. Je pro ně velmi obtížné přijmout odmítnutí. A pokud jim řeknete „ne“, hned se zlobí a jsou dokonce i agresivní.

Pokud věří v něco, je skoro nemožné je přesvědčit o opaku. Milují zvýšenou pozornost vůči své osobě. Často působí jako múzy a zdroj inspirace pro kreativní lidi.

Je to číselný znak bojovníků za spravedlnost. Tito lidé jsou připraveni bojovat do posledního dechu, aby bránili nejen své vlastní zájmy, ale i práva svých přátel a kolegů.

Jsou však docela konzervativní – v každém případě se spoléhají pouze na osobní zkušenosti a znalosti, jen zřídka poslouchají názory ostatních. „18“ je číslo vrozených aristokratů. Pokud by něco mohlo poškodit jejich pověst, budou značně trpět a dokonce se mohou dostat do deprese. Udělají vše pro to, aby svoji pověst opět obnovili.

Tito lidé jsou velmi nespokojeni se svým vzhledem a hodně jim záleží na tom, jak je vidí ostatní. Málokdy se dostávají do mimořádných situací, protože jsou zvyklí jednat velmi opatrně. V lásce stojí u nich na prvním místě vzájemná úcta.

Často jsou tito lidé hluboce emocionálně vázáni na své matky, jejichž morální podpora a uznání jsou pro ně nesmírně důležité.

„Co si zaseješ, to také sklidíš“ To je přísloví, které symbolizuje cestu lidí narozených v devatenáctém dni v měsíci. Jejich životní scénář připomíná království zrcadel.

Měli by si dávat velký pozor na to, co říkají a dělají. Jakýkoli čin (ušlechtilý nebo opovržlivý) jim nikdy neprojde bez následků – osud neustále vše odráží a vrací stokrát. Často platí také za chyby minulosti. Jsou to energičtí, pragmatičtí a odhodlaní lidé.

Dávají přednost stabilitě: v rodině i v zaměstnání a velmi zřídka se dají vyhodit ze sedla. Jsou to materialisté až do morku kostí, je pro ně důležité jen to, čeho se mohou dotknout. Úspěch měří v jakémkoliv podnikání výhradně v penězích.

Absolutně netolerují osamělost − čím více lidí mají okolo sebe, tím lépe. Jsou to vynikající mluvčí a věrní přátelé, kteří skvěle spolupracují v týmu, rádi se účastní veřejných akcí.

Milují večírky, koncerty… Jsou pohostinní, srdeční a podnikaví. Jsou to romantici. Milují hudbu a tanec, mají velký tvůrčí potenciál. Říká se o nich, že jsou „dítkem štěstěny“ – mnohá z jejich přání se splní jakoby mávnutím kouzelným proutkem.

Je zvláštní, že si přitom často stěžují na svůj život, jsou nespokojeni se svými úspěchy. Snadno se nechají ovlivnit jinou osobou.

Ti, kteří se narodili 21. den v měsíci, mají rádi život – takové lidi pohledat. Jsou připraveni denně děkovat za každý den své existence.

Často pochází z bohaté rodiny. Skutečnost, že na číslo 21 připadá dvakrát za rok slunovrat, symbolizuje jejich prozaickou povahu. Jsou fixováni na peníze, které zjevně milují. Jsou to vynikající ekonomové, bankéři, finančníci.

Mělo by jim být svěřeno úplné řízení rodinného rozpočtu. Přikládají velkou důležitost svému postavení ve společnosti a pozici svého partnera. Jsou cyničtí a ironičtí.

Další slabostí je sex, kterým jsou doslova posedlí. Jsou schopni oddělit pocity od živočišné touhy, takže pokud mění své milé, udělají to pouze instinktivně, z nadměrného vzrušení a jen proto, aby zmírnili napětí.

Číslo dvacet dva je znamením osvícení. Ti, kteří se narodili pod tímto číslem, rádi poučují ostatní a výborně se tohoto úkolu zhostí. Výuka a přednášky jsou pro ně jako stvořené.

„Dvaadvacítky“ jsou skuteční učenci, jejichž široké obzory je možno jim jen závidět. Jsou od přírody pověřeni posláním objevovat a vysvětlovat ostatním nejsložitější procesy, které se vyskytují jak na zemi, tak i mimo ni. Například jejich touha po objevování vesmíru.

Nebojí se převzít zodpovědnost – jak za řečená slova, tak za spáchané činy. Tito lidi je nutno určitě chválit a dělat jim komplimenty, které jim dělají moc dobře. Muž, kterému je toto číslo určeno osudem, je pravým vítězem. Úspěchu v životě však nedosahuje náhodou, ale díky tvrdé práci. Mezi těmi, kteří se narodili 22. den v měsíci, je poměrně málo filantropů a dobrodinců.

V záhadném čísle 23 je zašifrována vášeň pro dobrodružství a touha neustále se posouvat dopředu. Lidé narození pod tímto číslem jsou odvážní, impulzní, rozhodní, impulzivní, společenští a nekonzistentní. Mají velký potenciál v oblasti podnikání, ve finančním sektoru a v oblasti inovací.

Nicméně, jejich talent je mnohostranný a mohou se uplatnit téměř v jakékoliv profesi díky vysoké inteligenci, kreativitě a progresivním myšlenkám.

Jsou plni optimismu, nadšení a zvědavosti. Svoboda je pro ně nejdůležitější věc, nechtějí však nikomu skládat účty. Mají obrovskou sílu přitažlivosti pro opačné pohlaví, jsou smyslnými sexuálními partnery. Jsou jako magnet, který přitahuje obtížné situace a problémy. Proto jejich život nemůže být nazýván jednoduchým.

Je symbolem bezpečnosti a loajality. Neexistuje pozornější a ohleduplnější reprezentant tohoto dne kalendářního měsíce.

Před rozhodnutím o minimálním kroku nebo skutku zváží všechny klady a zápory, vyhodnotí možné důsledky a teprve poté se rozhodnou. Zjevně neradi se pouští do těžších úkolů. Zvláštní místo v jejich životě zaujímá jídlo.

Tato záliba se projevuje v různých formách: mohou si otevřít vlastní restauraci nebo se proslavit jako geniální kuchaři. O jejich ukázkové disciplíně lze skládat legendy.

Život těchto lidí je řízen intuicí, která hraničí s nadpřirozenými schopnostmi a proroctvími. Mají v sobě určitou mystiku.

Jedná se o neuvěřitelně citlivé lidi, jejichž názory nelze v žádném případě opomíjet. Pokud se taková osoba rozhodne v poslední chvíli změnit své rozhodnutí kvůli tomu, že „cítila něco špatného“, nevěnujte tomu zásadní pozornost, ale raději si ho vyslechněte bez komentáře. 

Nemůžete dát na jedno intuitivní rozhodnutí. Teprve součet dvojky a pětky dá sedm, a to už je symbol inteligence. Tito lidé nedělají neuvážené činy.

V součtu dá dvojka a šestka osmičku, dvě uzavřené koule tvoří znamení nekonečna.

Což je symbolem kontinuity svazků. To jsou nejvěrnější přátelé a manželé. Lidé, jejichž životně důležitým kódem je číslo 26, přebírají roli ochránců – mají proto všechny dispozice: silnou vůli, velkou energii, schopnost vedení a citlivost.

Mezi negativní aspekty patří domýšlivost, touha po neomezené moci a touha „rozdrtit“ všechny kolem sebe. Tito lidé milují pořádek, u nich se daří čistotě a kráse.

V numerologii je tomuto číslu přisouzena síla hojení. Její reprezentanti nacházejí své povolání v oblasti medicíny a veřejného zdraví.

Jsou vynikajícími léčiteli, často zastánci alternativní terapie. Majitelé „sedmadvacítky“ jsou intuitivní, emocionální, schopní hluboké empatie, nepotřebují se učit soucitu.

Péči o druhé cítí každou buňkou duše. Nikdy si nezoufají, využívají životní zkušenosti a po selhání snadno začínají znovu. Podléhají silným změnám nálad, jsou netrpěliví a sebevědomí.

Číslo, které symbolizuje zákon. Lidé, kteří mají narozeniny 28. v měsíci, mají vysokou odpovědnost. Stále nutí okolí k pořádku a dodržování předepsaných pravidel.

Bylo jim dáno do vínku být vynikajícími soudci nebo pracovat v oblasti judikatury. Na druhé straně si oni sami nikdy nepřiznají vinu a mají sklony stále obviňovat druhé. Tento panovačný charakter zjemňuje „dvojka“, která jim nadělila tvůrčí představivost a bohatou fantazii.

Číslo s obrovským emočním potenciálem. Často jde až do extrémů (dnes – miluji, zítra – nenávidím). Důvodem je, že čísla v jejich složení jsou na opačných koncích.

První z nich dělá mírotvorce a diplomaty, druhé zase charizmatické dobrodruhy. Jsou šťastní, když mají v životě dost peněz – dostanou se k nim docela snadno: vydělávají dobře a vyhrávají také v loterii.

Ale musí pracovat vážněji ve svém osobním životě, neustále se zamilovávají do „špatných lidí“ a často mají vedle svého partnera pocit nejistoty.

Třicítka“ to je znamení schopných, nezávislých a silně houževnatých lidí. Mají fantastickou paměť, dokáží se dokonale soustředit i „odpojit“ se od okolního života.

Schopnosti jejich intelektu jsou obrovské a vhled a rychlé rozhodování jim pomáhají vypořádat se s nejtěžšími situacemi. Jejich život je plný událostí, vedle nich se nebudete nudit.

Chcete-li nestranně posoudit, o co se jedná – požádejte o radu osobu, která se narodila třicátý den v měsíci. Ta vám bez váhání sdělí přímo do očí celou pravdu a pomůže vám s praktickými radami.

Znamení motivovaných a nezávislých lidí. Nevynechají žádnou příležitost, která se jim v životě nabídne. Zvláštní individuální rukopis a kreativitu lze vystopovat ve všem, co tito lidé dělají.

Každou práci, kterou vykonávají, dovedou k dokonalosti. Tato vlastnost jim pomáhá získat vysoký post ve společnosti. Jsou vynikající organizátoři těch nejodvážnějších úkolů.

Neradi chodí po rozbitých cestách, ale vždy hledají nové cesty a směry. Oceňují stabilitu a věrnost. Nepokoušejte se je oklamat − ztratíte jejich důvěru navždy.