Vyberte číslo kombinace barvy partnerových a vlastních očí a zjistěte, nakolik se k sobě s partnerem hodíte

Velká láska, nebo jenom přechodné vzplanutí vášní?

Může o tom kromě vyzkoušeného horoskopu či numerologie něco prozradit i barva očí?

Zjistěte, nakolik se k sobě s partnerem hodíte právě podle ní.

Samozřejmě, že jde pouze o základní odstín. Všichni vědí, že bohatství odstínů, barevných nádechů, teček či žíhání u lidského oka je nepřeberné, nehledě na to, že jeho barva se mění i pod dopadajícím světlem. Někdo má oči modrošedé, jiný hnědé se žlutými tečkami…

Zdá-li se vám to nutné, můžete proto spojit i dva výklady. Vyberte číslo kombinace barvy partnerových a vlastních očí a čtěte.

1. Hnědooký-hnědooký (oheň–oheň)

Výborně si rozumíte, ale někdy se dost těžko vzájemně snášíte. Dost často totiž každý z vás prosazuje svou vlastní osobu, máte sklon tak trochu si vzájemně závidět a žárlit na své úspěchy. Přitom však oba s naprostou jistotou víte, že kdyby se cokoli přihodilo, každý z vás přispěchá druhému okamžitě na pomoc.

A bude to pomoc zcela nezištná, láskyplná, všezahrnující.

Vzájemná řevnivost na schopnosti a úspěchy toho druhého je spíše projevem jisté nevyzrálosti vztahu než jeho slabosti. Protože vaše vzájemné pouto je silné a ani jeden z vás nepochybuje o partnerově lásce. Spojuje vás velká vášeň i něžnost, společné zájmy, blízké si jsou vaše názory, pohled na svět.

Pokud by se našel společný protivník – ať už šéf jednoho z vás nebo obou, konkurenční firma nebo jen protivný soused, neměl by proti vám dvěma velkou šanci, protože nic vás nespojí pevněji, než nutnost společně něčemu čelit. Při troše trpělivosti může tedy váš vztah trvat vlastně po celý život.

2. Hnědooký – zelenooký (oheň – voda)

Původně jste vy dva měli vlastně být protivníky: oheň s vodou se nesnášejí. Jestliže jste se však už sblížili, má vaše spojení velikou budoucnost. Je ku prospěchu vám oběma. Oheň přivádí vodu k varu, neboli hnědooký je schopen přivést zelenookého k jednání, k akci, tvorbě nebo boji.

Voda oheň hasí, to znamená, že zelenooký naopak dokáže hnědookého uchránit nepromyšlených, ukvapených činů. Měli byste proto pozorně naslouchat vzájemným radám. Vůdčí silou ve vašem vztahu je však voda – a na to by neměl oheň ani na chvíli zapomínat.

Jestliže si dovolí byť i jen jedinkrát dát najevo, že tím hlavním ve vztahu by měl být on, nastanou rozmíšky. Navíc voda přežije každý konflikt a jeho důsledky téměř bezbolestně, zatím co oheň se bude trápit a trpět. V jinak oběma stranám velmi příjemném vztahu by to byla škoda.

3. Hnědooký – modrooký (oheň – vzduch)

O vašem vztahu se dá říct jediné: «Ani spolu, ani bez sebe». Společný život je pro vás především poutavý. Nikoli pohodový, ale právě poutavý a zajímavý. I přes lásku a něžnosti se vaše komunikace bohužel dost často mění ve sled hádek, zbytečných sporů, únavného dohadování, popichování a výměn jízlivostí.

Ovšem právě takový vztah vzrušuje a naplňuje vás oba. Poznamenejme, že s posměšky, sarkastickými poznámkami a provokacemi zpravidla začíná hnědooký. Oheň je také ve vašem vztahu lídrem. Ostatně, modrooký si žádný nárok na vůdcovství nedělá. Jestliže je mu ve vztahu s hnědookým už opravdu těžko, odchází.

Tento vztah tedy může trvat dlouho za podmínky, že hnědooký bude v ustavičné – a dodejme, že nejčastěji úplně zbytečné – polemice modrookého šetřit a řídit se ohleduplností, aby nepřekročil nebezpečnou, pro vztah přímo osudovou mez.

Pokud to dokáže, uleví se oběma a vztah to jen upevní.

4. Hnědooký – šedooký (oheň – země)

Asi nejvýstižnější charakteristikou tohoto vztahu je distanc. Udržujete si vzájemný odstup. Neodhalujete si vzájemně svá skrytá tajemství, přes všechnu důvěrnost nejste blízkými přáteli.

Silní jste tím, že dokážete jeden druhému prokázat službu, poskytnout pomoc. Jste jeden druhému užiteční v práci.

Když se pouští do nějakého úkolu nebo řešení problému, může se oheň opřít o sílu, moudrost a jistotu země. Země naopak může ve svazku s ohněm nabýt jeho smělosti a dynamiky. Proto také vzájemné rady a postřehy jsou krajně prospěšné oběma. Snažte se tedy více sblížit a dodat vztahu větší vzájemnou důvěru.

Vaše vzájemná úcta je tmelem, který může vztah udržet po dlouhá léta. Je to vztah dvou sobě rovných osobností, protože ani v poměru oheň-země není vůdce.

5. Zelenooký – zelenooký (voda-voda)

Váš vztah je vztahem vzájemné podpory. Jste si navzájem psychologickými partnery. Je-li jednomu zle, vždycky si může postěžovat tomu druhému. Dostane se mu útěchy i povzbuzení. Nemáte žádná zakázaná témata, nic, o čem byste si nemohli otevřeně a zcela upřímně promluvit.

Vždycky se setkáte pouze s pochopením, nikdy ne s odsudkem. Dlouhý vztah nezapomeňte oživovat novými zájmy, novými podněty. Voda, stojí—li dlouho bez pohybu, začíná zahnívat. Skutečným nebezpečím by však pro váš vztah mohla být pouze případná žárlivost.

U této kombinace je to spíše vzácný jev, avšak pokud by u jednoho z partnerů propukla skutečná žárlivost, mohlo by to skončit válkou, v níž by byly povoleny všechny druhy zbraní: podrazy, lži i pomluvy. Udržujte proto váš vztah v obvyklém, vyrovnaném stavu a vyhnete se riziku.

6. Zelenooký – modrooký (voda – vzduch)

Tento vztah je vztahem vzájemné aktivace. Vzduch v podobě větru dokáže vodu rozčeřit, uvést ji do pohybu a zpěnit, vyvolat vlnobití a bouři. To znamená, že modrooký umí zelenookého povzbudit k rozhodným činům, k hledání nových životních cest i řešení závažných problémů, k pohybu za novými obzory.

Voda může v životě opravdu mnohého dosáhnout, pokud uslyší tyto výzvy vzduchu. Avšak ani vzduch nepřichází v tomto spojení zkrátka, protože získává autoritu, neměnné společenské uznání a v důsledku toho i větší sebedůvěru. Vztah bývá spokojený a vyrovnaný, nemá lídra.

Voda se vzduchem se vzájemně doplňují a v ničem si nepřekážejí. Jejich domov je naplněn harmonií a pohodou. Mohou spolu zůstat po celý život.

7. Zelenooký– šedooký (voda – země)

Zcela výjimečně plodný vztah. Za jediné podmínky: lídrem v něm musí být šedooký partner. Nesmí vodě dovolit, aby se vylila z břehů. Pokud voda dokáže přijmout řídící a usměrňující vedení země, dosáhne toho hodně v životě, tvorbě i v lásce.

Šedooký partner je ochoten poskytnout zelenookému jakoukoli podporu – radou, penězi i fyzickou silou. Voda se může zemi odměnit duševní pohodou a harmonií, může se jí stát utěšitelkou i léčitelkou. Pokud však voda bude vzdorovat a příčit se vedoucímu postavení země a rozpoutá povodeň, bude ve vztahu zle oběma.

Zelenooký, který nabyde svobody, si s ní nejčastěji neví rady a často uvízne v sérii drobných problémů. Šedooký partner ztratí svůj psychický klid a rovnováhu a jeho duše bude trpět. Myslete na to a chraňte svůj vztah, je neobyčejně cenný.

8. Modrooký – modrooký (vzduch — vzduch)

Je vám spolu dobře a lehko, jak jen může vzduchu být. Přinášíte jeden druhému radost, veselou a sváteční atmosféru. Snadno dokážete svého partnera zbavit smutku, sklíčenosti a stesku. Nespojují vás jen běžné denní zážitky a starosti, ale i cíle vyšší. Váš vztah je opravdovou láskou.

Nikdo z vás se nechce prosadit na úkor druhého, respektujete partnera v každém ohledu. Většinu věcí rozhodujete a často i realizujete společně, vždycky k obapolné spokojenosti. Vyhýbáte se dlouhému odloučení a je-li nezbytné, velmi toho druhého postrádáte.

I kdyby se z těžko představitelných příčin měl váš vztah rozpadnout, došlo by k rozchodu v klidu a přátelsky a vždycky byste k sobě měli blízko. Jsou tedy vaše perspektivy pouze optimistické.

9. Modrooký – šedooký (vzduch – země)

Velmi různí partneři. Na první pohled mají jen máloco společného. Jestliže se však ocitnou spolu, bude to právě tato různost, která bude vztah udržovat. Pro šedookého partnera je neobyčejně zajímavé pozorovat hravost a lehkost vzduchu. Tak trochu mu závidí a rád by se přizpůsobil.

Rád by byl také tak veselý, bezstarostný a romantický. Všechny tyto vlastnosti u svého partnera pozoruje s potěšením. Vzduch mu to naopak rád dopřává, užívá si jeho pozornosti. V tomto vztahu je to on, kdo vede.

Trvání a pevnost vztahu tedy závisejí na tom, jak dlouho bude vzduchu pozornost země příjemná a také na tom, zda země bude dost moudrá na to, aby se vyhnula kritice a poučování. Pokud to oba partneři zvládnou, půjde o mimořádně pevný vztah naplněný úsměvem a štěstím.

10. Šedooký – šedooký (země – země)

Vyrovnanost v tomto svazku je něco, co se přímo nabízí konstatovat. Partnerství tu určitě není planým pojmem, tato dvojice všechno promýšlí, plánuje i dělá společně. Je neobyčejně pracovitá a houževnatá, nikdy nevzdává svůj cíl.

Jeden ve druhém mají velikou oporu. Možná ve vztahu není na první pohled moc romantiky a vzletu, to však je spojeno s velkou zdrženlivostí a jistou ostýchavostí na veřejnosti.

Nemají zapotřebí svůj vztah okatě demonstrovat. O to více se na něj mohou spolehnout.

Při setkání s novou skutečností, překvapivým zážitkem anebo nečekanou realitou hledají tito dva očima vždycky nejdříve toho druhého, nebo ho co možná nejrychleji kontaktují, aby viděné či zažité sdíleli a zaujali shodný postoj.

Trvání vztahu není v podstatě ničím omezeno