Znáte správný výsledek této zapeklité úlohy? Většina uživatelů internetu se mýlí

Řešení hádanky


Abychom tuto rovnost vyřešili správně, musíme dodržovat pravidla pro pořadí matematických operací, známá jako pravidlo PEMDAS/BODMAS:

Závorky – provádíme operace uvnitř závorek.
Umocnění a odmocnina (pokud existuje).
Násobení a dělení – zleva doprava.
Sčítání a odčítání – zleva doprava.
Začněme řešit:

Hodnotu výrazu v závorce vypočítáme: 8−5=3.
Poté vynásobte: 5×3=15.
Nakonec přidáme: 2+15=17.
Odpověď je 17.

Tato hádanka, i když se na první pohled zdá jednoduchá, je skvělou připomínkou důležitosti dodržování pořadí operací. Chyby často vyplývají ze spěchu nebo nepřesného čtení úlohy. Proto se vždy vyplatí věnovat chvíli pečlivé analýze a ujistit se, že jsou všechny kroky provedeny ve správném pořadí. Tento matematický hlavolam poskytuje nejen zábavu, ale také vzdělává a rozvíjí matematické dovednosti, díky čemuž jej uživatelé horlivě řeší a komentují.