Alban Berg: Chamber Concerto, Igor Stravinsky: Ebony Concerto, Dumbarton Oaks, 8 Miniatures

Základní informace o albu

Autoři Daniel Barenboim
Vydáno: 1982
Label: DG Deutsche Gramm…
Žánr: Vážná hudba
Období: Hudba 80 let