Čiň čertu dobře…

Aleš Bílík (PRVNÍ UČENEC, MNICH, WILLIAM SHAKESPEARE), František Strnad (DOKTOR JAN FAUSTUS, INGRAM FRIZER), Jan Kovář (DRUHÝ UČENEC, MNICH)

Doktor Faustus, brilantní tragikomedie Shakespearova současníka Marlowea o Faustovi, který se upíše ďáblu výměnou za to, že se mu dostane neomezeného vědění, se poprvé objeví na repertoáru Národního divadla moravskoslezského, a to ve zcela novém překladu Martina Hilského a režii Pavla Kheka.

Alžbětinský dramatik a  Shakespearův současník Christopher Marlowe napsal silný dramatický příběh o  muži, který se nerozpakuje za  slib všeho vědění nabídnout svou duši peklu. Poté, co uzavře s Mefistofelem pakt, Faust zažije mnoho dobrodružných a dokonce i humorných situací, svému tragickému osudu ovšem nakonec neunikne… Marlowe psal své nejznámější a  nejlepší dílo dávno před známější verzí J. W. Goetha, jen asi šedesát let po smrti skutečného Fausta, který žil v  Německu.

V čem je od Christophera Marlowea jiný?

„Liší se ve všem, a přitom v té hlavní myšlence zůstává stejný. Marlowe oproti Goethovi nemá Markétku – tedy možnost vykoupení skrze lásku tu ani není nabídnuta – tento Faust téměř nemá naději – paradoxně však nabízí Marlowe podstatně víc ironie a komediálnosti. Tento Faust stojí přímo uprostřed mezi fraškou a tragédií, hraje si s žánry tak, že nevíte – máte-li plakat, nebo se smát, nu, někdy žijeme život taky tak…,“ uvádí režisér Pavel Khek, který spolupracuje s činohrou NDM vůbec poprvé.

Hru převedl z angličtiny speciálně pro tuto inscenaci renomovaný překladatel Martin Hilský. Dalším unikem inscenace je dramaturgická koncepce, v rámci které diváci neuvidí herce na jevišti pouze jako postavy Marloweovy hry: „Život Christophera Marlowea byl neméně dramatický než ten Faustův, a proto jsme i my podlehli pokušení: do hry o Faustovi jsme vkomponovali také příběh o jeho stvořiteli. A pozor: setkáte se tu i se samotným Shakespearem!“ láká diváky dramaturg Marek Pivovar.

V  hlavních rolích uvidí diváci Františka Strnada (Faustus, Frizer) a  Roberta Fintu (Mefistofeles, Marlowe). Dalšího zástupce pekelných mocností, samotného Lucifera, ztělesnil Vladimír Čapka. Těšit se diváci mohou i na Vladimíra Poláka, který se chopil role Faustova sluhy Wagnera, Aleše Bílíka (Učenec, Mnich, Shakespeare), Jana Kováře (Učenec, Mnich), Františka Večeřu (Robin), Petra Housku (Ralf, Sir Raleigh), Annu Cónovou (Papež, Císař, Handlíř), Pavlínu Kafkovou (Šenkýřka), Miroslava Rataje (Stařec), Lucii Končokovou (Dobrý anděl), Terezu Richtrovou (Zlý anděl), Izabelu Firlovou (Helena) a Marcela Školouta (Kardinál, Rytíř). Hraje se na scéně Michala Syrového a v kostýmech Agnieszky Páté-Oldak. Autorem hudby je Václav Kořínek, pohybová spolupráce je dílem Igora Vejsady a bojové scény s herci nazkoušel Petr Nůsek.

Premiéra se uskuteční 26. března 2015 v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno