Ruský soud odmítl žádost členky Pussy Riot o přerušení trestu

Ruský soud dnes zamítl žádost jedné z vězněných členek skupiny Pussy Riot o přerušení výkonu dvouletého trestu vězení. Marija Aljochinová podala žádost s odůvodněním, že se musí starat o svého pětiletého syna. Soud žádost odmítl s tím, že k rodinné situaci odsouzené přihlédl už při vynesení původního dvouletého trestu.

Aljochinová si v uralském městě Berezniki spolu s další odsouzenou Naděždou Tolokonnikovovou odpykává dva roky vězení za loňskou „punkovou modlitbu“ v moskevském kostele. Svým protestem chtěly dívky upozornit na sepětí špiček ruské pravoslavné církve s kremelskými politiky.

Při improvizovaném happeningu byly zadrženy tři z pěti členek Pussy Riot a odsouzeny ke dvěma letům vězení. Jekatěrinu Samucevičovou později soud podmíněně propustil, trest pro ostatní dvě dívky však soudy ponechaly v platnosti.

Aljochinová dnes u soudu argumentovala nutností postarat se o dítě, které její dlouhodobou nepřítomností strádá. Z těchto důvodů žádala, aby zbytek svého trestu mohla odpykat až poté, co syn dovrší věk alespoň čtrnácti let.

Proti její žádosti se důrazně postavil prokurátor, který poukázal na dva kázeňské tresty, jež odsouzená ve vězení dostala kvůli promeškanému rannímu nástupu. Aljochinová měla rovněž neshody se spoluvězeňkyněmi, kvůli nimž dobrovolně zvolila samotku.

Soudkyně Galina Jefremovová nakonec žádost Aljochinové zamítla. „K nutnosti pečovat o nezletilého syna soud přihlédl už při vynesení rozsudku, nové polehčující okolnosti nejsou,“ konstatovala Jefremovová.

Aljochinová byla umístěna do vyšetřovací vazby počátkem loňského března, do uralského vězení byla převezena v listopadu. Pokud nebude podmínečně propuštěna, vyjde z vězení v březnu příštího roku. Proti dnešnímu verdiktu bereznického soudu se může Aljochinová během devíti dnů odvolat ke krajskému soudu v Permu.

Moskva 15. ledna (ČTK) – jas mik