V procesu s Pussy Riot nepřipuštěna většina svědků obhajoby

Moskevská soudkyně dnes nepřipustila většinu svědectví ve prospěch členek punkové skupiny punkové skupiny Pussy Riot, kterým za výtržnost v pravoslavném kostele hrozí až sedm let vězení. Z téměř dvou desítek svědků obhajoby smějí vypovídat jen tři.

Soudkyně Marina Syrovová připustila jen svědectví dvou pedagogů a spolužačky obžalovaných dívek. Nedovolila však svědčit známým umělcům, teologovi, ani fotografovi, který byl očitým svědkem „punkové modlitby“. Obžaloba namítala, že fotograf se jeví spíše „spolupachatelem“ než svědkem, nic užitečného by prý nepřinesl ani výslech ostatních svědků obhajoby. Známý opoziční bloger Alexej Navalnyj chtěl soudkyni přesvědčovat, že „punková modlitba“ byl politický, a ne protináboženský protest, nevpustili ho však do budovy.

Nervózní atmosféra se projevovala uvnitř i vně soudní síně. V sále docházelo k opakovaným incidentům se štěkajícím psem vězeňské eskorty, jeden policista dostal epileptický záchvat, strážci soudu bránili reportérům diktovat zprávy i z chodby před soudní síní.

Před budovou demonstrovali přívrženci Pussy Riot: tři muži v maskách vylezli na přístřešek knihovny naproti soudu, zapálili světlice a skandovali hesla. Policistům se je podařilo zatknout až dlouhých vyjednáváních a za pomoci zdvíhací plošiny.

Na chodu procesu se dosud nijak neprojevila smířlivá slova prezidenta Vladimira Putina. Ten se ve čtvrtek při odletu z londýnské olympiády nechal slyšet, že počínání punkerek neschvaluje, neměly by však být souzeny „tak přísně“.

K obdobnému postoji se podle průzkumů přiklání i stále více Rusů.

Proces má i negativní ohlasy na Západě. Solidaritu s punkerkami nově vyjádřili americký herec Danny DeVito, zpěvačka Patti Smithová či skupiny The Who, Pulp a Pet Shop Boys.

Pussy Riot podpořila i skupina známých ruských právníků, podle nichž pronásledování kapely odporuje zákonu a jako „zjevný přehmat“ ničí právní stát v Rusku. „Žaloba je obviňuje nikoliv z útoku na společenský pořádek a veřejnou bezpečnost, ale z porušení pravidel a tradic pravoslavné církve“, čili „nejde o trestný čin, ani o výtržnost“, napsali v otevřeném dopisu.

Ze 178 rozsudků, které soudkyně Syrovová vynesla v posledních letech, jen jediný, tedy 0,6 procenta, znamenal zproštění viny. Podle tisku je tak o 14 procent přísnější než většina moskevských soudců s průměrem 0,7 procenta osvobozujících rozsudků.

Pussy Riot v únoru před prezidentskými volbami zazpívaly v moskevském chrámu Krista Spasitele „punkovou modlitbu“ o názvu „Bohorodičko, vyžeň Putina“, aby tak podle svých slov protestovaly proti výzvám hlavy pravoslavné církve, patriarchy Kirilla, hlasovat pro favorita voleb. Jsou souzeny za výtržnost motivovanou náboženskou nesnášenlivostí. Hudebnice odmítly přiznat vinu, ale věřícím se omluvily.

msk šeb