Velký přehled koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava

Ostravské hudební naděje (200 x 300)Ostravské hudební naděje

20. 2. 2014 

18 hodin

Společenský sál DKMO

Vtupné: 140 a 160 Kč

Slevy

Program:

A. Ginastera: Suita Estancia

H. Tomasi: Balada pro altsaxofon a orchestr

Fr. Borne: Carmen – Fantazie pro flétnu a orchestr 

G. Bizet: Arlézanka, výběr ze suit č. 1 a 2

Účinkují:

Markéta Hrdová – flétna

Kateřina Juřenová – saxofon

Janáčkova filharmonie Ostrava

Marek Prášil – dirigent (na snímku)     

Další z mladých talentovaných muzikantů se představí na druhém z koncertů Janáčkovy filharmonie nazvaných Jeunesses musicales aneb Hudební mládí, který se tentokrát ponese v duchu dechových nástrojů. Jako první vystoupí hráčka na saxofon Kateřina Juřenová, studentka 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, která přednese Tomasiho Baladu pro altsaxofon. „K této skladbě mě přivedl francouzský saxofonista Philippe Portejoie, ke kterému chodím na kurzy. Vyprávěl mi o básni, která Tomasiho inspirovala, a když jsme na této skladbě pracovali, snažili jsme se do výrazu zahrnout její děj. Vzpomínám na skvělé hodiny, kdy Philippe tancoval po třídě a naváděl mě k veselému nebo smutnému projevu,“ říká Kateřina.

Poté bude pódium patřit člence Janáčkovy filharmonie Ostrava, sóloflétnistce Markétě Hrdové. Ta si vybrala Bizetem inspirovanou Borneho skladbu Carmen – Fantazie pro flétnu, o které říká: „Bizetovu operu Carmen jsem si zamilovala již v dětství, kdy jsem ji viděla poprvé, i proto byla její flétnová fantazie jasnou volbou. Posluchačsky se stala velmi oblíbenou, protože je seskládána z nejznámějších úryvků slavné opery a jejich variací. Tato skladba je plná energie, vášně a emocí. Fantazie je náročná po technické, zvukové, ale hlavně výrazové stránce, právě kvůli vyjádření všech emocí beze slov.“ Orchestr bude dirigovat Marek Prášil, který ještě před časem dělil své hudební ambice mezi klarinet a dirigování, ale poté co přijal angažmá v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, zvítězila taktovka. „Klarinet mi občas chybí, ale práce v divadle mně naplňuje a baví…,“ doplňuje Marek.

Proslulá izraelská klarinetistkaShirley Brill (200 x 153)

27. 2. 2014 

19 hodin

Společenský sál DKMO

Vstupné: 190 a 210 Kč

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael/ Under the Auspices of the Embassy of Israel

Program:

A. Copland: Fanfára pro obyčejného člověka

C. M. von Weber: Koncert pro klarinet a orchestr č. 1

I. Stravinskij: Symfonie pro dechy

W. A. Mozart: Symfonie C dur „Jupiterova”

Účinkují:

Shirley Brill – klarinet (na snímku)

Janáčkova filharmonie Ostrava

Pieter-Jelle de Boer – dirigent

Mezi významné sólisty, kteří zavítají do Ostravy, aby zde přispěli k lesku jubilejní 60. sezóny Janáčkovy filharmonie, bezesporu patří proslulá izraelská klarinetistka Shirley Brill. Shirley vystudovala konzervatoř u Yitzhaka Katzapa v Izraeli, později studovala u Sabine Meyer na Hudební akademii v Lübecku, studia završila u Richarda Stoltzmana na New England Conservatory v Bostonu.

Sólovou kariéru zahájila s Izraelským symfonickým orchestrem pod vedením Zubina Mehty. Je to mladá interpretka s velmi širokým rozhledem, která se nezaměřuje pouze na interpretaci, ale vyučuje v Berlíně na vysoké hudební škole, vede mistrovské kurzy a věnuje se transkripcím. Vedle sólové kariéry je známá i jako komorní hráčka, která absolvovala koncertní cesty prakticky po celém světě a na svém kontě má již čtyři vydaná CD.  Nedávno se stala maminkou.

Do Česka se Shirley Brill nepodívá poprvé, vystoupila už např. v Třeboni nebo v Brně, navíc se v jejím repertoáru objevují čeští autoři. Zajímalo nás jaký je její vztah k české hudbě? „Česká hudba mi přirostla k srdci a velmi ji prožívám. Už jako malé dítě jsem byla okouzlena hudbou Antonína Dvořáka, jeho unikátním harmonickým a melodickým jazykem. Později, v době, kdy jsem už hrála na hudební nástroj, jsem se dostala třeba k Vaňhalovi, Duškovi, Kramářovi… Jako dospívající jsem pak objevila Janáčka. To je hudba, kterou by si s sebou vzala i na pustý ostrov. Navíc doslova miluji váš jazyk, i kdy nerozumím ani slovo,“ odpovídá Brill.  

Zpíváme aneb melodie v hudběZpíváme aneb melodie v hudbě (300 x 200)

 2. 3. 2014

16 hodin (od 14 hodin Dětský klub)

divadelní sál DKMO

Vstupné: 140 a 160 Kč

Slevy

Program:

F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák,

S. Prokofjev, F. Schubert, W. A. Mozart,

L. Janáček

Účinkují:

Dominik Macek – zpěv (ZUŠ B. Martinů Havířov)

Janáčkova filharmonie Ostrava

Jan Kučera – dirigent

Koncerty pro (pra)rodiče s dětmi

– originálním způsobem poodhalí rozmanitá zákoutí hudebního světa, tentokrát se zaměřením na melodii

– ponoří se do hledání různých způsobů vyjádření melodie a rytmu

– ukáže, že hudebním nástrojem se může stát třeba i lidské tělo

– podnítí dětskou představivost

– umožní společnou zábavu dětí s rodiči – třeba při společném zpěvu Janáčkových Pilek

a to vše humornou a dětem přiměřenou formou

Rendez-vous se starou hudbouRendez-vous se starou hudbou (300 x 450)

8. 3. 2014

19 hodin

společenský sál DKMO

Vstupné: 100 Kč

Slevy

program:

C. P. E. Bach: Symfonie Es dur Wq 179

F. Benda: Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e moll

C. P. E. Bach: Symfonie C dur Wq 174

J. A. Benda: Symfonie č. 5 G dur

F. X. Richter: Symfonie č. 29 g moll

Účinkují:

Petra Olajcová – flétna (členka JFO)

Janáčkova filharmonie Ostrava

Vojtěch Spurný – dirigent

Koncert se koná ve spolupráci s Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt n. O. u příležitosti 300. výročí narození Carla Philippa Emanuela Bacha v rámci tradičního německo-polského festivalu Dny hudby nad Odrou 2014. Na počest druhého Bachova syna bude jeho hudba znít podél toku řeky Odry – od Ostravy přes Wrocław, Frankfurt n. O. až po Štětín. Tento festival na Odře je nejvýznamnějším hudebním festivalem ve východním Braniborsku. V roce 1965 se konal první ročník ještě pod názvem Frankfurtské hudební dny. Po roce 1994, kdy se k projektu přidala Filharmonie Zielona Góra, se stal významnou platformou pro kulturní střetávání západu a východu.

A právě oslavenci Carlu Philippu Emanuelovi a jeho současníkům je věnován i mimořádný festivalový příspěvek Janáčkovy filharmonie Ostrava. Koncert je dokladem toho, jaké množství talentů přineslo 18. století, toho, že vedle dnes známých velikánů Bacha, Händela, jsou tu i další jako Richter nebo bratři Bendové …

Janáčkovci s VeverkouJanáčkovci s Veverkou (300 x 200)

10. 3. 2014

19 hodin

Společenský sál DKMO

Vstupné: 140 a 160 Kč

Slevy

Program:

A. Vivaldi: Koncert pro hoboj a smyčce C dur

G. P. Telemann: Koncert pro hoboj a smyčce d moll

P. Haas: Smyčcový kvartet (úprava pro komorní orchestr)

J. S. Bach: Koncert pro hoboj a smyčce d moll

D. Šostakovič: Komorní symfonie pro smyčcový orchestr c moll

Účinkují:

Vilém Veverka – hoboj

Janáčkův komorní orchestr (na snímku)

Janáčkův komorní orchestr se představí – dalo by se říci na domácí půdě, neboť drtivá většina členů tohoto komorního ansámblu byla či je členy Janáčkovy filharmonie Ostrava, včetně uměleckého vedoucího Jakuba Černohorského, který je koncertním mistrem JFO.

K vystoupení si Janáčkovci přizvali jednoho z nejrespektovanějších českých hobojistů – Viléma Veverku. Ten absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a AMU v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým působením v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými i zahraničními orchestry.

Zpěv a klavírJohana Černohorská (300 x 449)

13. 3. 2014 

18 hodin

Společenský sál DKMO

Vstupné: 140 a 160 Kč

Slevy

Program:

V. Bellini: Árie z opery Kapuleti a Montekové

Ch. Gounod: Árie z opery Faust a Markétka

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert  pro klavír a orchestr č. 1 g moll

A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70

Účinkují:

Johana Černohorská – soprán (na snímku)

Veronika Kubíčková – klavír

Janáčkova filharmonie Ostrava

Robert Kružík – dirigent    

Majitel Beethovenova prstenuPřemysl Vojta (300 x 201)

20. 3. 2014 

19 hodin

Společenský sál DKMO

Vstupné: 190 a 210 Kč

Slevy

Program:

J. Haydn: Symfonie č. 6 D dur „Ráno“

R. Strauss: Koncert pro lesní roh č. 2 Es dur

L. van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur „Pastorální“

Účinkují:

Přemysl Vojta – lesní roh (na snímku)

Janáčkova filharmonie Ostrava

Leo McFall – dirigent

Přemysl Vojta je laureátem různých mezinárodních soutěží – v Bratislavě, Brně či Vidnavě. V září roku 2010 dosáhl svého největšího úspěchu na Mezinárodní soutěži ARD v Mnichově, kde obdržel hned tři ocenění. O rok později byl oceněn za recitál na Beethovenfestu v Bonnu Beethovenovým prstenem a zařadil se tak po bok hvězd jako je Gustavo Dudamel, Julia Fischer, Lisa Batiashvili nebo Lauma Skride. Jako sólohornista působil na akademii Staatskapelle Dresden, v Pražské komorní filharmonii, Staatskapelle Berlín a od roku 2009 v Konzerthausorchestru Berlín. V současnosti působí i jako pedagog na Universität der Künste Berlin.

Přemysl Vojta se zabývá hrou na dechové nástroje od svých šesti let, kdy na ZUŠ Jaroslava Kvapila začal hrát na zobcovou flétnu. K lesnímu rohu se dostal o čtyři roky později díky učitelce Olze Voldánové. Od roku 1998 studoval pod vedením Bedřicha Tylšara na Pražské konzervatoři a po jejím úspěšném zakončení v roce 2004 nastoupil na berlínskou Universität der Künste do třídy Christiana-Friedricha Dallmanna. Školu zakončil Koncertním diplomem v roce 2011.

Stereofonietta v Roce české hudby 2014Stereofonietta v Roce české hudby 2014 (300 x 402)

27. a 28. 2. 2014 

19 hodin

Společenský sál DKMO

Vstupné: 220, 230 a 240 Kč

Slevy

Program:

M. Báchorek: Stereofonietta pro soprán, baryton,

bicí nástroje, varhany a dva orchestry

K. Szymanowski: Koncertantní symfonie pro klavír a orchestr č. 4

A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur

Účinkují:

Matej Arendárik – klavír

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán

Jakub Tolaš -baryton

Drahoslav Gric – varhany

Janáčkova filharmonie Ostrava

Lukasz Borowicz – dirigent

Ostravský skladatel, organizátor hudebního života, dlouholetý ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, předseda skladatelské soutěže Generace a dramaturg ostravského festivalu Hudební současnost Milan Báchorek je jedním z autorů, jejichž skladba byla vybrána do dramaturgie 60. sezóny Janáčkovy filharmonie u příležitosti Roku české hudby 2014.

Konkrétně to je jeho Stereofonietta, která se vyznačuje smyslem pro barevnost, výraznou melodiku a účinnou stavbu celku. Jeho vokálně-instrumentální kompozice jako Lidice, Stereofonietta a Hukvaldská poéma patří k tomu nejlepšímu, co u nás v 70. až 80. letech vzniklo. Všechny tři skladby volně spojuje dramatický obsah a lyrická předloha.

A jak odpověděl Milan Báchorek na otázku Jak probíhá váš tvůrčí proces při zhudebňování poezie, kterou mu položil Milan Bátor v rozhovoru uveřejněném v Internetovém deníku pro kulturu a umění Ostravan.cz? „Než začnu zhudebňovat básnické slovo, většinou už dávno u mne zraje určitý hudební záměr, pro který hledám vyhovující textovou podobu, případně spolupráci. Neznamená to ovšem, že bych byl necitlivý k celkové poetice verše, rytmu slova apod.

Ještě se mi nestalo, abych hotovou hudbu dodatečně otextovával, nebo obráceně daný text přizpůsoboval hotové hudbě. Držím se tu pevných zásad, že tvůrčí proces by měl probíhat plynule, jednotně a obě složky by se měly vzájemně obohacovat až do chvíle dosažení nové kvality. Přiznám se, že nemám zrovna v lásce slovo zhudebňovat, protože takzvaně jde zhudebnit jakýkoliv text, třeba i telefonní seznam. Výsledkem takového postupu je obvykle až komicky vyhlížející dílo, které můžeme často vidět a slyšet v reklamě,“ prozradil Báchorek.

zdroj: JFO

 

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno