Dejte si pozor, co si o vás na sociálních sítích najdou kolegové a nadřízení!

Manažer prohledává sociální sítě a hledá informace o svých kolezích a podřízených. Co se stane, když najde něco nevhodného? Podle výsledků studie Digitální život v práci, informaci proti kolegovi nebo podřízenému použije 9% manažerů. Studie, které se zúčastnilo celkem 4 000 respondentů ze sedmi zemí, se zabývá zneužíváním soukromých informací na sociálních sítích a kyberšikanou na pracovišti.

Studie zjistila, že využívání sociálních médií se dostalo i do pracovní sféry, často s negativními dopady na soukromí zaměstnanců. Někteří uživatelé proto raději úplně zrušily nebo velmi omezily své aktivity na sociálních sítích. Situace na Slovensku je velmi podobná jako v České republice, kde se průzkum realizoval.

„Zaměstnanci ve firmách často hovoří o tom, že si svou práci nosí domů. Vůbec si ale neuvědomují, že dochází i k druhému paradoxu – do práce si nosí svůj domov a soukromí, „potvrzuje nový fenomén Jon Hill, generální ředitel společnosti Hays pro Českou republiku a Slovensko,“ je proto třeba s osobními informacemi, ke kterým má například díky sociálním sítím přístup i kolega nebo nadřízený, zacházet opatrně.
Jednomu z deseti respondentů se už stalo, že objevil tajnou diskusi o své osobě na sociálních sítích, kterou vyvolal někdo z jeho kolegů. 11% se cítilo trapně, když se na sociálních sítích objevili jejich nevhodné fotografie z firemních akcí (v Německu je to 5%, v České republice 12%, ve Španělsku 19%). Naproti tomu se pouze 5% respondentů z České republiky stalo terčem nechtěné romantické pozornosti ventilované pomocí digitální komunikace. Pro srovnání tuto zkušenost má například 10% dospělých Američanů.

Využívání sociálních sítí na soukromé i pracovní účely roste, ruku v ruce s tím také rostoucí zájem zaměstnanců o jejich vlastní soukromí. 53% všech respondentů je při posílání informací ostražitejších, 23% zveřejňování soukromých informací omezilo, 24% tuto činnost dokonce úplně zrušilo.