Rychlejší internet pro všechny z nás díky Zopfli od Googlu

Komprese je asi 100krát pomalejší než konvenční metody, ale výsledná velikost je o 5 procent menší.

Google převedl na otevřený zdrojový kód svoji knihovnu Zopfli, knihovnu na obecné datové komprese, kterou lze používat na zrychlení přenosů webových stránek. Kompresní algoritmus Zopfli, který se jmenuje po švýcarském chlebu, je ve skutečnosti implementace algoritmu DEFLATE, který oproti jiným technikám dosahuje menší velikosti archivů.

DEFLATE je bezztrátový kompresní postup, který se poprvé objevil v archivačním nástroji PKZIP 2, původní patent patřil autorovi PKZIP Philovi Katz a později společnosti Pkware. Dnes je označován za implementovatelný způsob, který není krytý žádnými patenty. To vedlo k jeho velkému rozšíření.

Lepší komprese vede k lepšímu využití místa, rychlejším přenosem dat a především k menší latenci nahrávání webových stránek. Výrazný přínos se projeví především při mobilním použití, kde hrají roli využití baterie a poplatky za přenos dat.

Cenou za náročnější kompresní techniky a lepší kompresní poměr je časově výrazně náročnější kompresní proces. Na rychlosti se to však neprojevuje. Zopfli je knihovna pouze na kompresi, na dekompresi lze použít stávající software, který je kompatibilní. Patří sem mimo jiné Zip, PNG, gzip a poptávky HTTP.

Výsledek knihovny Zopfli je všeobecně o 3 až 8 procent menší než v případě knihovny Zlib, což je další komprimační knihovna založená na deflačním algoritmu. „Věříme, že Zopfli dnes představuje to nejlepší, co je k dispozici v oblasti implementací algoritmů DEFLATE. Komprese je výrazně (přibližně 100-krát) pomalejší, ale je o 5 procent účinnější než zlib. Vzhledem na své 3-krát větší nároky na čas procesoru je nejvhodnější pro aplikace, která data komprimují pouze jednou a pak je mnohdy posílají po síti, což je případ například statických webových stránek, „říká Lodě Vandevenne, softwarový návrhář kompresního týmu Google.

Kód je bezplatně dostupný v rámci licence Apache Licence 2.0. Jak říká Google, otevření zdrojového kódu umožní provozovatelům webových stránek lépe optimalizovat často navštěvovaný statický obsah a povede to k trochu rychlejšímu internetu pro všechny z nás.

zdroj: google