Studie: Rychlejší internet údajně zvýší příjem domacností

Na světě je první studie prokazující vliv rychlosti širokopásmového internetu na příjmy domácností. V zemích OECD se zvýšením rychlosti o 4 až 8 Mb / s se v průměru projeví zvýšením příjmů domácnosti o 120 USD měsíčně

Rychlý internet nabízí více možností, jak se učit a zdokonalovat své schopnosti, dovednosti či produktivitu například prostřednictvím e – learningu či podnikových služeb. Právě to podle analytiků vede ke zvýšení příjmů.

Studie definovala minimální práh zvýšení rychlosti internetu, který má statisticky významný dopad na příjmy domácností. Tyto hodnoty se liší v závislosti regionů a jejich ekonomické vyspělosti. Návratnost investice do rychlejšího internetu je vyšší v ekonomicky rozvinutějších zemích OECD. Z výzkumu vyplynulo, že příjem domácností v zemích OECD zvýší nejvíce při nárůstu rychlosti širokopásmového připojení o 4 až 8 Mb / s  a to až o 120 USD za měsíc.  

Naproti tomu v méně rozvinutých zemích  např. Indie, Čína, Brazílie domácnosti nejvíce těží při zvýšení rychlosti broadbandu o 0,5 – 4 Mb / s. V tomto případě si přilepší o 46 USD za měsíc.

Výsledky potvrzují názor, že příjmy domácností rostou tím víc, čím vyspělejší technologie v rámci širokopásmového internetu se používají. Výzkum bral v úvahu faktory, které mají vliv na příjem jednotlivce, jako je věk, pohlaví, vzdělání, velikost domácnosti či typ zaměstnání.

Výzkum zrealizoval Ericsson ve spolupráci s konzultační firmou Arthur D. Little a švédskou Chalmers University of Technology.