Optické počítače jsou opět o krok blíže k realitě

Vědcům z A * STAR Institute of Microelectronics (IME) se sídlem v Singapuru se podařil významný krok na cestě k optické technologii integrace do křemíkových čipů. Zatímco dosavadní fotonické zařízení této kategorie nedosáhli požadovanou úroveň miniaturizace, ikdyž mají rozměry na úrovni minimálně jednoho mikrometru a nejsou tak vhodné pro integraci do křemíkových čipů, vědcům ze Singapuru se podařilo sestavit optický rezonátor s podstatně menším rozměrům, pouze 0,18 mikrometru.

Optický rezonátor, v podobě struktury, v níž může světelný paprsek cirkulovat v kruhu, sestavili vědci s využitím plazmonického efektu, při kterém je světlo vedeno podél kovového povrchu. Typicky jsou pro konstruování takových struktur používané kovy jako zlato nebo stříbro. Jejich nevýhodou je nejen vysoká cena, ale i nekompatibilita se současnými výrobními technologiemi křemíkových čipů. Singapursčí vědci proto použili namísto těchto drahých kovů levnější měď, která se navíc při výrobě křemíkových čipů běžně používá.
Optický rezonátor sestavili ze dvou částí, dlouhého měděného vodiče a prstence ze stejného materiálu, který je umístěn v jeho těsné blízkosti. Průměr prstence souvisí s vlnovou délkou světla, které lze použít, aby bylo dosaženo rezonančního efektu. Nejmenší průměr prstence je 180 nm a tento rozměr současně určil i minimální rozměry celého zařízení.

Rezonanční efekt je dosahován při světle se správnou vlnovou délkou, kdy část světelného paprsku během jeho přechodu vodičem proniká do prstence a zůstává v něm cirkulovat. Pro vytvoření tohoto efektu jsou důležité i další parametry prostředí, jako je například správná teplota. Právě pomocí její regulace by se tak vědcům mohlo v budoucnu podařit spouštět nebo vypínat rezonanční efekt a regulovat tak propustnost řidiče pro světelný paprsek. To by otevřelo cestu k využití tohoto zařízení v optických čipech.

zdroj: Phys.org