Apple přídá možnost odemykat zařízení, jako jsou smartphony či tablety, různými gesty

Princip spočívá v poskytnutí možnosti odemykat zařízení, jako jsou smartphony či tablety, různými gesty

Na základě definovaných pravidel tak bude možné zařízení odemknout například přímo do e-mailového klienta či aplikace pro snímání fotografií

Samozřejmá bude možnost nadefinovat omezení přístupu například k použití app nákupů, mikrofonu, kamery či jiných funkcí pouze na základě použitého gesta při odemykání zařízení.

zdroj: ap­plein­si­der.com