POZOR: Mobilní údaje o poloze jsou pro uživatele velkou hrozbou

Podle vědců lze identifikovat majitele mobilního telefonu jen na základě několika lokalizačních informací.

Kdykoliv je mobilní telefon připojen k internetu, dochází k automatickému záznamu informací o pohybu jeho majitele. Tato data jsou pak v anonymní podobě předávány třetím stranám, které je využívají například pro dopravní aplikace nebo na cílenou reklamu.

Studie zveřejněná v časopise Scientific Reports však varuje, že vzorce lidské mobility jsou natolik předvídatelné, že identitu každého uživatele lze zjistit už jen ze čtyř datových bodů.Rozvoj geolokačních služeb se za poslední roky dostal tak daleko, že jejich tvůrci úplně opomíjejí to, jaký vliv má existence lokalizačních dat na soukromí a anonymitu uživatelů.

Například výrobci satelitních navigací používají lokalizační údaje na průběžný výpočet rychlosti pohybu uživatelů na daném silničním úseku, což má přispět k přesnějšímu dopravnímu zpravodajství. Data používané na tyto výpočty jsou sice anonymní, tedy neobsahují žádné mobilní číslo nebo jiné osobní údaje, to však úplně nezaručuje, že uživatel nebude možné zpětně vystopovat.Z minulosti jsou známy případy, kdy došlo k propojení zdánlivě anonymních dat s jejich původními majiteli. V roce 2006 například společnost AOL úmyslně zveřejnila soubor obsahující archiv 20 milionů webových vyhledávání. Novinářům z deníku New York Times se pak pomocí těchto dat podařilo odhalit totožnost náhodně vybraného uživatele.

Již zmiňovaná studie, za níž stojí vědci z MIT a Katolické univerzity v Lovani, ukázala, že anonymitou si v dnešní době nemůže být nikdo jistý. Jakkoliv se může zdát, že je pohyb člověka náhodný a nepředvídatelný, ve skutečnosti máme jasně dané návyky, které lze popsat pomocí jednoduchých vzorců. Lokalizační data tedy mohou být nejhorší kvality a přesto je lze použít k identifikaci jejich původního majitele. Vědci pro účely svého výzkumu použili anonymizované data pocházející od 1,5 milionu uživatelů. Pro každého z nich vytvořili vlastní „mobilní stopu“ a zjistili, že pro přesnou identifikaci uživatele stačí pouze čtyři lokalizace od každé osoby.

„Ve třicátých letech se zjistilo, že pro přesnou identifikaci člověka potřebujete 12 shodných bodů na otisku prstu,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Yves-Alexandre de Montjoye z MIT. „Stejně jsme postupovali u mobilních stopách. Čtyři body jsou dostatečné k identifikaci 95% všech testovaných uživatelů. “

Podle vědců si lidé neuvědomují, jaké jsou jejich lokalizační údaje ve skutečnosti dostupné. Přínos nejrůznějších aplikací a služeb, které tato data využívají, podle nich nemůže vyvážit riziko, jaké představují pro naše soukromí.

zdroj: computerworld.cz