Přenos dat mezi servery pomocí světla – Intel

Společnost Intel se pokouší prosadit přenos dat mezi servery, úložnými systémy a síťovými prvky pomocí optických vláken a světelných paprsků generovanýMI laserami. To má umožnit mnohem větší rychlosti než za využití tradičních měděných vodičů. Optické kabely byly zatím doménou hlavně síťových vedení s dlouhou trasou a s velkým vytížením a jejich přesun do podnikových datových center má opět posunout možnosti dnešního IT.

Přenos dat pomocí optických vláken má být součástí nové generace serverů, na kterých Intel pracuje se svými partnery. Tato technologie bude k dispozici pro modely s procesory Xeon i Atom. Technologie přenosu dat pomocí světla se v laboratořích Intelu vyvíjí již více než desetiletí a cílem má být nabídnout přenosové rychlosti 100 Gb / s při nižší energetické spotřebě, než mají měděné vodiče. Půjde o rozšíření v podobě modulu připojeného na základní desku serveru.

V současnosti se již vyvíjejí přenosové moduly pro uvedenou rychlost, které mohou být implementovány na úrovni racku. Výhodné má být i to, že servery pak mohou být umístěny dále od úložných systémů a síťových prvků v samostatných boxech. Jeden z velkých hráčů, který se spolu s Intelem podílí na rozvoji nové generace serverů, je Facebook, který plánuje tuto technologii nasadit ve svých datových centrech.