Cykly rozpadu

Christopher David White vytvořil keramické plastiky dřeva a zrezivělých kovů do působivého vzhledu a tvaru. Co na ně říkáte?