Psychadelické výtvory

Digitální umělec Evgeny Kiselev vytvořil sérii psychadelických světů, kde byste se mohli snadno ztratit. Pro jeho tvorbu používá pedevším jasné a neurčité barvy. Barvy a tvary se zdají být klíčovým pojmem tét fascinující práce.