Byla magie v historii lidstva skutečná, či pouze správně technicky provedený podvrh?

Historie je plná příběhů o magii a těch, kteří její taje ovládali. Od kouzelníka Merlina, přes rabína Becalela ben Jehudu Löwa, až po alchymistu Johna Dee.

Nejen jejich příběhy jsou plné kouzel, fantastických činů a nadpřirozených sil. Byla a je magie ale věcí skutečnou, nebo pouhou iluzí, technicky dokonale provedeným trikem, jaké známe třeba od Davida Copperfielda? A je taková otázka vlastně důležitá?

Od začátku lidstva

Víra v magii, tj. možnost měnit svět kolem nás způsobem překračujícím běžnou lidskou zkušenost, provází lidstvo od začátku jeho existence. Archeologické nálezy svědčí o tom, že již pravěké kmeny měly ve svém středu někoho, kdo byl považovaný za vyvoleného a schopného magii provozovat: šamany nebo kouzelníky, jejichž úkolem bylo naklonit si božstva, ovládnout přírodní síly a přinést kmeni štěstí v boji či při lovu.

Magie nezmizela ani s tím, jak se postupně tvořila společnost moderního typu, v některých případech byla ale vytlačena na okraj a zbavena svého statusu, především křesťanstvím.

Jen iluze?

V současné době vládne světu věda a mnozí lidé se v souladu s ní pokouší vysvětlovat historické zmínky o magii jako důsledek technicky dokonale provedených iluzionistických představení. Svoji logiku to samozřejmě má, jestliže dnes vytváříme složité triky pro svoje pobavení, jistě by s v minulosti našli tací, kteří by takovéto triky rádi použili ze zcela zištných důvodů, duch jejich doby by tomu jistě přál.

Skutečnost je ale taková, že tento přístup nedává mnoho smyslu, odpovídá totiž pouze na to, zda je ten či onen trik možné provést, o tom, zda k takové mystifikaci skutečně došlo, nemůže už z principu říci vůbec nic. Odpověď na otázku, zda je magie skutečná, tak bude stejně záviset na naší víře či nevíře v její existenci. A navíc, neztratí tímto předpokladem příběhy z minulosti nejen své kouzlo, ale často také poselství, které nám chtějí předat?

Zkuste si to na vlastní kůži

Jak tenká může být hranice mezi skutečnou magií a technicky vytvořenou iluzí si ostatně můžete vyzkoušet na vlastní kůži.

Vydejte se s rodinou, kolegy nebo přáteli do pražského Centra únikových her Questerland a zahrajte si Únik z čarodejnické školy magie a kouzel, nejnavštěvovanější únikovou hru v celé Praze, sami uvidíte, jak vás její tajemná atmosféra vtáhne a ani vy nebude moci říci, zda je hůlka ve vašich rukou skutečně kouzelná, nebo „jen“ dokonale vytvořená!

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno