České finále Rozpočti si to! je za námi

1. místo v kategorii SŠ, tým KUBISGANG z Vyšší odborné školy a Střední školy z Českých Budějovic

Ve čtvrtek 27. 6. v Náprstkově muzeu odehrálo velké finále VI. ročníku Rozpočti si to! Soutěž prověřila finanční gramotnost žáků ZŠ a SŠ z celé České republiky. Rozpočti si to! je součástí projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance o.p.s.

Úvodní slovo patřilo Gabriele Křivánkové, spoluzakladatelce a předsedkyni správní rady yourchance, která přítomné přivítala, představila smysl hry Rozpočti si to! a pobídla finalisty k excelentním výkonům ve finálovém kole. O moderaci celé akce se postarala Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti. 

„Soutěž Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků. Seznamuje žáky s důležitými pojmy z oblasti rodinného rozpočtu, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Přidanou hodnotou je rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení a reagovat tak pohotově na požadavky dnešní doby,“ vysvětlila přínos soutěže Gabriela. 

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. 

On-line hra je rozdělena na tři kola: na profil herní rodiny, herní domácnosti, na výdaje domácnosti jako například bydlení, doprava a na další specifické a kreativní úkoly. Ty jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček.

Další částí jsou dobrovolné bonusové úkoly rozdělené do šesti oblastí. Jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat. Například audio-video, kvízy, hry a aplikace. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce herních zlatých „chechtáků“. Ti nejúspěšnější vyhrávají a postupují do velkého finále.

Letos se soutěže zúčastnilo přes dvě stě dvacet týmů z celé České republiky. Nabyté zkušenosti ze soutěže, ale také znalosti a vědomosti z oblasti hospodaření s penězi katapultovaly do pražského finále 20 týmů zvídavých žáků obou stupňů ZŠ a 12 týmů ze SŠ.  

Členka poroty Zuzana Čepelková z Komerční banky dodala: „Každou iniciativu, která v dětech posiluje znalosti o hospodaření s financemi, práci s rozpočtem nebo orientaci v bankovních produktech u nás v KB vítáme. Jsme rádi, že se s yourchance na různých projektech podílíme. V mladých je třeba vyvolávat diskuze hravou formou a motivovat je k zamyšlení. Věřím, že si dnes ze soutěže děti odnesly zdravý přístup k penězům a dobré návyky do života.“

Žáci prvního stupně měly v dopolední části za úkol prezentovat svou postavu finančně gramotného člověka, kterou si vytvořily v online části soutěže. S představením postavy byl karneval s maskami, které nějak symbolicky vystihují oblast financí. Porota hodnotila obsah, rozsah vystoupení, jeho formu i schopnost propojit masku s představením postavy.

Týmy druhého stupně a středních škol měly jako finální soutěžní úkol představit a prezentovat příběh své herní rodiny a shrnout, co jim hra přinesla a jak k ní přistupovali. Odborná porota neměla lehkou úlohu a rozhodování o vítězích doprovázela živá diskuze. Často byly výkony skvělé, komplexní a perfektně prezentované.

Finále Rozpočti si to! bylo povedenou přehlídkou dětské invence ve specifické oblasti až uměleckého zachycení problematiky finanční gramotnosti. Děti se hrou kreativně zapojily a osvojily si základy obezřetného a prozíravého nakládání s penězi. Oboje v životě vrchovatě upotřebí,“ dodal k výkonům ve finále Lukáš Kovanda, člen poroty a zástupce partnerské organizace DRFG. 

V kategorii prvního stupně základních škol obsadil třetí místo tým Kreativky ze Základní školy Křepice, na druhé příčce bodovaly Youtuberky ze Základní školy Bílina, Lidická a prvenství si na jižní Moravu odvezli Borci z pětky opět ze Základní školy Křepice.

Třetí místo v kategorii druhý stupeň ZŠ škol získal tým Kostíci ze Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou, druhé místo patřilo týmu Sajmonovci ze Základní a Mateřské školy Blížkovice a prvenství získal tým Black and White ze Základní školy Kladno, Pařížská.

V kategorii středních škol se na třetím místě umístil tým Bylo nás pět ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hustopeče. Druhé místo si odnesl tým BUBUKYCH z Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Liberce. První příčka patřila týmu KUBISGANG z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích.

První ročník Rozpočti si to! se uskutečnil v roce 2013 a za uplynulé ročníky se soutěže zúčastnilo více než 7000 žáků ze základních a středních škol.

Partnery soutěže jsou Nadace DRFG, Komerční banka, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Paralelní Polis. Dále pak STABILO Česká republika, iQLANDIA, ALBI Česká republika, dm drogerie markt, Čtyřlístek a Informační centrum OSN v Praze.

Vítězný tým 1. stupně Borci z pětky ze Základní školy Křepice
1. místo 2. stupně, tým Black and White ze Základní školy Kladno, Pařížská