Dotace pomohou předcházet vzniku odpadů a šetřit životní prostředí

Co znamená předcházení vzniku odpadů? Činit tak, aby odpad vůbec nevznikal, nebo alespoň, aby jej bylo méně.  Patří sem rovněž snižování jeho nebezpečnosti včetně dopadů na životní prostředí a zejména pak lidské zdraví. Některé preventivní projekty mohu být finančně náročné. V takovém případě pomohou dotace.

Každý den, každý z nás vyprodukuje nějaký odpad. Ale každý den, každý z nás má možnost vytvořit jej méně. K tomu vede hned několik cest, například opětovné použití věcí, půjčování i prodloužení jejich životnosti nebo domácí a komunitní kompostování.

Předcházení vzniku odpadů představuje velmi závažné téma, které je diskutováno napříč celou odbornou i neodbornou veřejností. Povinnosti v oblasti předcházení vzniku odpadů jsou dokonce ukotveny zákony. Některé projekty však vyžadují vysoké vstupní náklady. Na pomoc tak přichází dotace. Ale, jak na ně? Vyznat se v nich totiž není jen tak.

Každý dotační program má svá specifika a splnění jeho podmínek žádá si důkladnou přípravu. Zorientovat se v této problematice je docela složité, a proto je nanejvýš vhodné obrátit se na odborníky v oboru, kteří se na vyřizování dotací specializují čili dotační průvodce.

Dotačním průvodcem se rozumí specializovaná firma se zkušenostmi, která sleduje dění i aktuální dotační výzvy. Současně zná vyhlašovatele těchto výzev, s nímž může žadatelův plán konzultovat, a umí rozklíčovat rozdílnosti požadovaných náležitostí. Konzultanti a projektoví manažeři vlastně provedou žadatele celým dotačním procesem.

V rámci spolupráce na sebe dotační průvodce převezme veškerou administrativní zátěž od posouzení projektového záměru, přes vytvoření žádosti o dotaci až po řízení projektu včetně přípravy, správy veřejných zakázek a výběru zhotovitele. Následně vytvoří finanční plán a zpracuje potřebnou dokumentaci. Po schválení dotace dohlédne na kvalitu výstupů projektu, naplňování jeho cílů i povinnost zveřejňovat informace. Žadatele se samozřejmě snaží ochránit před možnými riziky, případně je minimalizovat.

Jednu z největších skupin žadatelů o dotaci na předcházení vzniku odpadů budou tvořit pravděpodobně obce, mezi jejichž závazky patří povinnost jednou ročně informovat obyvatele o Plánu odpadového hospodářství ČR, jeho fungování, výsledcích a rovněž o možnostech předcházení vzniku odpadů.

Obce ke své činnosti mohou nově využít funkci „Moje Obec“. Aplikace poskytuje ucelený přehled vyhlášených dotačních výzev, na které má obec nárok, tedy dotace pro obce na jednom místě. Práce s aplikací je velmi jednoduchá. Pověřená osoba se registruje na webu a tím vytvoří profil obce, k němuž bude zástupce dotačního speciality ručně přidělovat vhodné dotační výzvy. O přidání nové výzvy obdrží pověřená osoba informační zprávu na zadaný e-mail.

Nová dotační výzva podporuje pořízení domácích a komunitních kompostérů, dále výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny, také pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí či projekty re-use center, jejichž cílem je koordinované snižování objemu odpadu a prodlužování životnosti výrobků.

O dotace mohou žádat obce a jejich dobrovolné svazky, pražské městské části, kraje nebo veřejnoprávní instituce od 21. prosince do 31.prosince 2023. Pro tyto žadatele je v Operačním programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí připraveno 500 milionů Kč z evropských fondů, přičemž míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Díky dotaci na předcházení vzniku odpadů mohou žadatelé ušetřit finanční prostředky a přitom prospět životnímu prostředí a potažmo chránit lidské zdraví.