12.12.2022: Karmické příležitosti v den, kdy se otevírají dveře obnovy a nemožné se stává možným

Dne 12.12.2022 se otevře poslední a nejsilnější portál roku, který je symbolem dokonalosti, konce jedné fáze a začátku druhé, obnovy a naplnění našich nejhlubších tužeb. Připravte se na tento den a zjistěte, jak můžete využít energii tohoto speciálního portálu a anděla číslo 12.

Předchozí

1. 12 je božské číslo konce jedné fáze a začátku druhé

Není náhodou, že číslo 12 symbolizuje završení etapy našeho života v opakujících se cyklech, během kterých se snažíme neustále zlepšovat.
Toto číslo bylo od starověku mimořádně důležité z numerologických, matematických, archetypálních a duchovních důvodů.

Číslo 12 je jedním z nejběžnějších čísel v numerologii , v různých kulturách světa a v každodenním životě. Rok se dělí na 12 měsíců, na ciferníku je 12 hodin, 12 znamení zvěrokruhu (v evropském i čínském horoskopu), v křesťanské tradici mluvíme o 12 apoštolech, současně o 12 izraelských kmenů a islám také uvádí 12 imámů.

Nyní máme příležitost zamyslet se nad kapitolou, kterou právě uzavíráme, bez ohledu na to, ve které oblasti našeho života toto uzavření pociťujeme nejsilněji. Je možné, že nadešel čas učinit důležité rozhodnutí nebo že jsme na rozcestí. Možná jsme dokončili projekt nebo jsme ztratili něco, co pro nás bylo důležité, a teď je čas jít dál.

Číslo 12 nás zároveň vybízí k přemýšlení o blízké budoucnosti, o nových začátcích, o nových cestách, na které se vydáváme. Je velmi důležité naslouchat své duši a intuici, abychom se mohli vyhnout volbě cesty, která se zdá být prospěšná, ale cítíme, že není pro nás. Je zásadní sladit svůj osud s našimi nejhlubšími vnitřními hodnotami.

Předchozí