Analýza DNA téměř 100 egyptských mumií šokovala vědce z celého světa

Němečtí vědci z Max Planck Institute for the Science of Human History a University of Tuebingen částečně rekonstruovali genomy 90 egyptských mumií ve věku od 3500 do 1500 let. Analyzoval jsem to. A došli k závěru: staří Egypťané nebyli Afričané. Někteří byli Turci, jiní byli z jižní Evropy a z míst, kde jsou nyní Izrael, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Gruzie a Abcházie

Jedna z mumií, jejíž genom Němci analyzovali.

Na univerzitě v Tübingenu hledají, kde extrahovat DNA: v rukou výzkumníka, čelisti staroegyptského člověka.

Národy, které formovaly civilizaci starověkého Egypta.

O něco dříve podobné studie provedli biologové z genealogického centra iGENEA v Curychu. Analyzovali genetický materiál získaný pouze od jedné mumie. Ale pak sám faraon Tutanchamon. Jeho DNA byla extrahována z kostní tkáně – konkrétně z levého ramene a levé nohy.

Specialisté IGENEA srovnávali genom chlapce-faraóna a moderních Evropanů. A zjistili: mnoho z nich jsou příbuzní Tutanchamona. V průměru je polovina evropských mužů „tutanchamon“. A v některých zemích jejich podíl dosahuje 60-70 procent – jako například ve Velké Británii, Španělsku a Francii.

DNA byla srovnávána podle takzvaných haploskupin – charakteristických sad fragmentů DNA, které se přenášejí z generace a zůstávají téměř beze změny. Faraonovi příbuzní byli „zrazeni“ běžnou haploskupinou zvanou R1b1a2.
Vědci zdůrazňují: Tutanchamon R1b1a2, který je u evropských mužů tak běžný, je u moderních Egypťanů velmi vzácný. Podíl jejích dopravců mezi nimi nepřesahuje jedno procento.

„Není příliš zajímavé, že Tutanchamon je genetický Evropan,“ překvapil Roman Scholz, ředitel centra iGENEA.

Genetické studie Švýcarů a Němců opět potvrdily, že moderní Egypťané obecně nejsou degradovanými potomky faraonů. Prostě s ním nemají nic společného – jejich starodávní vládci. Což svým způsobem vysvětluje zvláštnosti egyptské společnosti.

Samotní faraoni nejsou místní.
„Věřím, že společný předek egyptských králů a Evropanů žil na Kavkaze asi před 9500 lety,“ řekl Scholz. – Asi před 7 tisíci lety se jeho přímí potomci usadili v Evropě. A někdo se dostal do Egypta a dostal se do faraonů.

Ukazuje se však, že počínaje pra-pra-otci byli předkové Tutanchamona a on sám osobami kavkazské národnosti.

Pokračování na další straně

1
2