Andělská Modlitba pro Bohatý, Šťastný a Dlouhý život

Přinášíme Vám Andělskou Modlitbu, Která Podporuje Hojnost a Dlouhý Život

Drahý anděli, s pokorou a vděčností se na tebe obracím, abych požádal o tvé požehnání pro naše finance a ekonomickou stabilitu. Pomoz nám dělat moudrá rozhodnutí při hospodaření s našimi prostředky a vždy jednat s dobrými úmysly a láskou. Dej nám prosím hojnost, kterou potřebujeme, abychom mohli uspokojit naše každodenní potřeby a zároveň měli možnost pomáhat ostatním.

Prosím, obdař nás znalostmi a moudrostí, abychom správně spravovali naše finance a zajistili si tak finanční stabilitu do budoucna. Požehnej našim životům mnoha šťastnými roky, abychom si mohli plně vychutnat dar života, který jsi nám dal. Pomoz nám, aby nás ekonomické těžkosti nevedly ke zbytečnému stresu, ale aby nás učily moudrosti a soucitu.

Děkujeme, že jsi vždy s námi a věnuješ nám svou pozornost. S tvojí pomocí věříme, že můžeme dosáhnout nejen materiálního bohatství, ale i hlubokého vnitřního štěstí a dlouhého, naplněného života.

článek pokračuje na další stránce..