Andělské poselství pro dnešek 20.06.204: Příčiny našich nemoci hledejte v našich emocích

Andělé nás vyzývají k hledání hlubších duchovních příčin za našimi nemocemi. Naše tělo je výjimečným signálním systémem, který nás upozorňuje na disharmonie a nerovnováhu v našem životě. Zde se podíváme na některé z nejčastějších nemocí a psychologické pozadí, které za nimi stojí.

Bolest hlavy: Často spojována se stresem, obavami, negativními myšlenkami a touhou po kontroly, ale také s potlačenými emocemi.

Bolesti zad: Mohou být důsledkem citové zátěže, finančních problémů, nedostatku podpory a pocitu méněcennosti.

Bolesti žaludku: Často jsou provázeny strachem, úzkostí, nestrávenými emocemi a pocitem viny.

Vysoký tlak: Trvalý stres, potlačený hněv a nadměrná citlivost na kritiku mohou přispět k tomuto stavu.

článek pokračuje na další stránce…