Ať se nám to líbí nebo ne, Ježíš Kristus přichází – a brzy!

Dnes jen zřídka nebo téměř nikdy neslyšíte někoho říkat, že chce, aby se Ježíš vrátil. Ať se nám to líbí nebo ne, Ježíš Kristus přichází – a brzy!

Maranatha nebo Maran atha je aramejský výraz použitý pouze jednou v Novém zákoně; použil jej apoštol Pavel na konci své První epištoly Korinťanům. Věří se, že to byl pozdrav prvotní církve a v překladu to znamená: „Přijď, Pane!“

Nedávno jsem poslouchal kázání starého kazatele, nyní s Pánem, který ve svém kázání řekl, že když byl mladý, v církvích se kázala hlavně dvě témata: kříž a příchod Páně. A řekl, že studenti biblické školy, kterou navštěvoval, zdravili Maranatha! Kdyby někdo někoho viděl na druhé straně ulice, křičel: „Maranatha! A pozdravil by ho stejným pozdravem.

Ale kdo dnes vůbec chce, aby se Ježíš vrátil! Před několika lety se dva moji přátelé, oba kazatelé, oženili. Krátce po svatbě mi jeden z nich v rozhovoru řekl: „Chtěl bych, aby Ježíš přišel co nejdříve!“ „No, právě se oženil,“ řekl jsem. „Byl bych však rád, kdyby přišel co nejdříve.“ Když jsem krátce po svatbě toho druhého před ním řekl, že bych chtěl, aby se Ježíš vrátil, odpověděl: „Ach, to bych nechtěl! Právě jsem se oženil!“

Dnes jen zřídka nebo téměř nikdy neslyšíte někoho říkat, že chce, aby se Ježíš vrátil. Církev se skládá především ze dvou skupin lidí: z těch, kteří se bojí, že Ježíš brzy přijde a kteří se utěšují tím, že dnešek je jako vždycky a že On může přijít až za tisíc let, a z těch pár, kteří touží po něm, čekají a chtějí Ho co nejdříve vidět. To jsou ti, kteří k němu říkají „jsou nemocní láskou“.

Ve Zjevení čteme: „Duch a nevěsta říkají: ,Přijď!…Přijď, Pane Ježíši!“ 

Pokračování na další straně

1
2