Baba Wanga předpovídala víc než jen epidemii. Její vize jsou děsivé

Věděla Baba Wanga o koronaviru? Všechno tomu nasvědčuje. Ačkoli se názory proroků na způsoby a datum konce světa rozcházely, mnoho z nich se stalo skutečností.

Z mnoha předpovědí má lidstvo tendenci vybírat ty, které lze přizpůsobit aktuálním událostem. V poslední době získává na popularitě proroctví o děťátku Wangi, které s největší pravděpodobností předpovídalo epidemii koronavirů.

Baba Wanga je bulharská mystička, která se narodila 31. ledna 1911 ve Strumici, tehdejší části Osmanské říše.

Dvanáctiletá žena přišla o zrak v důsledku nehody, ale získala schopnost předpovídat budoucnost. Během svých 85 let života zažila dvě světové války, pád komunismu a epidemii španělské chřipky.

Její jasnovidná schopnost se objevila až ve věku 30 let, ale okamžitě s ranou. Car Boris III. Patřil k obdivovatelům talentu Wangy. Po druhé světové válce bulharské socialistické úřady financovaly fixní plat a regulované ceny pro věštění.

Pokračování na další straně

1
2