CIKÁNSKÉ KARTY PŘEDPOVĚDÍ: DO KONCE BŘEZNA TATO 2 ZNAMENÍ DOŽENOU HŘÍCH Z MINULOSTI, KTERÝ VŠE ZMĚNÍ!

BÝK

Konečně pochopíte některé věci o sobě kvůli hříchu z minulosti, který vás pronásleduje. Uvědomíte si, že je to vaše chyba, že nejste s osobou, která vás upřímně milovala, a vy jste toho člověka velmi milovali.

Jeden nepromyšlený pohyb stačil ke zničení všech snů a nadějí, které jste ve vztahu k této osobě měli. Ten hřích vás pronásleduje a nemůžete se ho zbavit. Postupem času je to pro vás těžší, ale brzy zjistíte, že není cesty zpět, že štěstí musíte hledat jinde.

Možná to bude zlom ve vašem životě, okamžik, kdy je minulost trvale za vámi. Jakkoli je to těžké přijmout, čím dříve si to uvědomíte, tím dříve můžete jít životem dál.

Udělal jsi chybu a teď za to platíš. S tím se nedá nic dělat, ale ani se nemusíte trestat. Je čas jít životem dál, hledat nové příležitosti ke štěstí. Návrat do starých kolejí není možný, to vám musí být jasné. Chce to sílu ve vás, aby vás vytáhla z propasti, ve které jste byli dlouhou dobu.

Může to pro vás být jen lekce, že lásku musíte oplácet láskou, ne využívat toho, kdo vás miluje. Až to pochopíte, teprve potom budete schopni jít dál. Nebude to vůbec jednoduché, ale zatím také ne, otřeste se a začněte od začátku. Bude to jediná záchrana pro vaše emoce a pro vás.

Pokračování na další straně
1
2