Co řekl na začátku Bůh každému jednomu znamení zvěrokruhu?

vám Váhy

Dávám za misi sloužit lidem, čímž jim budete za vzor a připomínat jim jejich povinnosti vůči druhým. Naučíte jejich spolupracovat a také si uvědomovat důsledky jejich skutků.

Pošlu vás všude tam, kde budou neshody a nesváry a aby vaše úsilí bylo úspěšné, dávám vám jako dar Lásku .

… A Váhy se postavili zpět na své místo.

tobě Štír

Dávám velmi náročný úkol. Budeš mít schopnost číst mysli druhých lidí, ale nedovolím ti, abys o tom vyprávěl. Často se stane, že budeš trpět kvůli tomu, co budeš vidět.

A ve svém utrpení budeš na Mě často zapomínat, budeš zapomínat, že příčinou tvé bolesti nejsem Já, ale překroucení Mých zaměřil.

Budeš lidstvo znát tak hluboko, až dospěješ k závěru, že lidé nejsou nic jiného než jen zvířata. A sám budeš ve svém nitru bojovat se svými zvířecími instinkty, až sám nakonec zabloudí, sejdeš ze své cesty; když se však nakonec vrátíš ke Mně, dávám ti Štír ten nejdůležitější dar, Účel .

… A Štír se vrátil na své místo.

tobě Střelec

Dávám za úkol přinášet lidem smích. Lidstvo načas zatrpkne, protože nebude rozumět Mému Záměru. Ale smíchem navrátit lidstvu naději a v naději znovu obrátí svůj zrak ke Mně.

Chvilku se dotkneš mnoha životů a znáš, že v každém jednom životě, kterého se dotkneš, je neklid.

Tobě Střelec dávám proto jako dar Nekonečné Hojnosti , kterou dosáhneš daleko a do každého temného kouta přineseš Světlo.

… A Střelec se vrátil zpět na své místo.

tobě Kozoroh

Dávám za úkol, aby si svým tvrdým čelem vykonával těžkou práci. Tak se od tebe lidstvo naučí, co je to práce. Tvá úloha není jednoduchá, protože na svých bedrech budeš cítit tíži práce celého lidstva.

Avšak jho tvého břemene v sobě nese Odpovědnost tvých Bratrů a Sester, to je dar, který vkládám do tvých rukou.

… A Kozoroh se vrátil na své místo.

tobě Vodnář

Dávám představy o budoucnosti, díky kterým si lidstvo uvědomí i jiné možnosti. Budeš trpět osamělostí, protože ti neumožním zosobnit Mou Lásku.

Nicméně, aby se ti podařilo přivést lidstvo k novým možnostem, dávám ti dar Svobody . Díky ní můžeš pokračovat ve službě lidstvu kdekoli tě bude potřebovat.

… A Vodnář se vrátil zpět na své místo.

vám Ryby

Dávám nejtěžší úkol ze všech. Vaším úkolem bude sesbírat všechen žal světa a vrátit ho Mně. Vaše slzy budou v konečném důsledku Mými Slzami.

Bohužel, který v sobě pohltí má původ v tom, že lidé nepochopili Můj Záměr. S lidmi však budete soucítit, a proto jim dáte druhou šanci.

A proto, protože jsem vám dal nejtěžší úkol, dávám vám i ten největší dar. Budete jediné z mých dvanácti Dětí, které mě budou chápat.

Vašim darem, Ryby, je tedy Porozumění . Když se ho však budete snažit šířit dál, lidstvo vás nebude poslouchat.

… A Ryby se vrátili zpět na své místo.

Potom děti vstali a odešli, každé jedno s odhodláním splnit si svůj úkol co nejlépe tak, aby mohli přijmout svůj dar.

Avšak ani jedno z dětí nepochopilo zcela svou roli ani svůj dar, a když se bezradně vrátili zpět, Bůh jim řekl:

„Každý z vás si myslí, že ostatní dary jsou lepší než ten, který dostal on sám. Proto vám dovolím, abyste si dary mezi sebou vyměňovali. „

Chvíli se všechny děti zaradovali, protože si představili všechny možnosti jejich nové mise. Ale Bůh se usmál a řekl:

„Vrátíte se ke mně ještě mnohokrát a budete mě žádat, abych vás zbavil vaší úlohy. A já pokaždé vyhovím vašemu přání.

Projdete nespočetnými inkarnacemi, až nakonec splníte původní misi, kterou jsem vám určil na samém začátku.

Ke splnění tohoto úkolu vám proto dávám neomezený čas, ale vrátíte se ke Mně až tehdy, když úkol splníte. „

Zdroj:Silavedomia.sk

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno