Dnešek je věnovaný ptákům: Mezinárodní den ptactva si připomínáme již od roku 1900

Duben je nejen měsícem, kdy si připomínáme „Den bláznů“, ale také Mezinárodní den ptactva. Je to období, kdy mnoho stěhovavých ptáků migruje na naše území z jihu, kde přezimovali v Africe a Asii.

Mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva byla podepsána na první aprílový den roku 1906, kdy se právě odehrává pohyb tažných ptáků.

Československá republika přistoupila k této konvenci až v roce 1924, ale již od roku 1900 se u nás slavil „Den ptáků“ v rámci Rakousko-Uherské monarchie.

I dnes je možné tradiční oslavě ptactva dostát a vydat se na příjemnou procházku jarní přírodou, kde se můžeme zaposlouchat do ptačího zpěvu. Ptákem roku 2023 byl vyhlášen polák velký.

Tyto ptáky můžeme pozorovat, jak putují na svá hnízdiště na severu, kde se během období rozmnožování páří a vychovávají své potomky.

Desítky stěhovavých druhů směřují i na naše území, kde nacházejí vhodné podmínky pro hnízdění. Zajímalo nás, jaké druhy ptactva žijí v našem regionu a proč je důležité o ně pečovat.

Ptáci, jako ostatní organismy, jsou závislí na přírodních zákonech. Jejich výskyt závisí na mnoha faktorech prostředí, jako jsou klimatické podmínky, dostupnost potravy a vhodná stanoviště. Čím víc je prostředí pestřejší a různorodější, tím větší možnost mají různé druhy ptáků najít vhodné podmínky pro svůj život.

článek pokračuje na další stránce..