Experiment s čtyřdenním pracovním týdnem v Británii sklidil obrovský úspěch

4denní pracovní týden: Banka v Itálii zavádí nový pracovní model

Pracovní den má 9 hodin

Většina zúčastněných společností z různých sektorů a velikostí s celkovým počtem 2900 zaměstnanců agentuře Reuters řekla, že produktivita se drží. Zaměstnanci tvrdí, že se zlepšila jejich pohoda a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Data zároveň ukazují, že zaměstnanci mnohem méně často opouštějí svá zaměstnání.

Španělsko přechází na 4denní pracovní týden

V zemi bude poskytnuto až 150 000 eur malým a středním podnikům ze strany úřadů, aby nemusely snižovat mzdy svých pracovníků. Účastník pokusu, majitel řemeslného pivovaru, prohlásil, že i přes zaneprázdnění mohou být pracovníci méně pod tlakem a tím větší je jejich produktivita.

Zpráva cituje výrok majitele, že chtějí být zaneprázdněni, ale pod menším tlakem. Experiment také změnil postoj zaměstnanců, z nichž 15 % tvrdí, že by je žádná suma peněz neodradila od pokračování v čtyřdenním týdnu. Výzkum se zaměřil především na společnosti z oblasti marketingu a reklamy, profesionálních služeb a charit, zúčastnilo se jich přibližně 66 % s 25 nebo méně zaměstnanci a 22 % s 50 nebo více zaměstnanci.

Pracovní týden v Belgii bude 4 dny

Cílem bylo přizpůsobit pracovní dobu pandemickým podmínkám spojeným s COVID-19. V různých firmách se uplatňovaly různé varianty čtyřdenního týdne – někteří měli volno ve středu, jiní si raději prodloužili víkend.

Výsledky studie, které ukázaly, že čtyřdenní pracovní týden může pomoci při získávání a udržování zaměstnanců, mohou být pro Británii, která se potýká s nedostatkem pracovních sil po Brexitu a během pandemie COVID-19, velmi důležité. Senior manažer pojišťovací společnosti, která se na studii podílela, uvedl, že by to mohlo poskytnout firmám konkurenční výhodu.

Island Experiment: 4denní pracovní týden s plnou mzdou

Island provede test, zda zkrácení pracovní doby povede k vyšší produktivitě.

Pandemie COVID-19 opětovně přivedla řeči o čtyřdenním pracovním týdnu, kdy mnoho pracovníků a zaměstnavatelů přehodnotilo význam flexibility na pracovišti a rovnováhy mezi prací a volným časem.

Británie není první zemí, která zaznamenala úspěch s čtyřdenním pracovním týdnem. V únoru získali belgičtí pracovníci právo si odpracovat celý pracovní týden za čtyři dny místo obvyklých pěti. Návrh zákona vstoupil v platnost 21. listopadu a umožnil zaměstnancům rozhodnout, kolik dní v týdnu budou pracovat. Mnoho dalších zemí, včetně Španělska a Japonska rovněž projevuje zájem o tento pracovní model.

1
2