Fotograf objevil tento opuštěný dům. Když otevřel dveře, nechtěl uvěřit tomu, co viděl uvnitř

Umělci často hledají představivost v budovách, které ostatním připadají dekadentní, v některých případech zvláště zdánlivě zničené.

V Kanadě v Ontariu našel tento zničený dům fotograf. Před několika desítkami let to podle všeho zůstalo osamělé a od té doby v něm nikdo nežil. Přestože byla budova zvenčí úplně zničená a vypadala jako hromada sutin, když fotograf vstoupil do budovy, před ní se rozvinul skutečný svět zázraků:

Je velmi zajímavé, jak se před námi odvíjejí dřívější životy obyvatel, kteří možná náhle odešli, takže vše zůstane úplně tak, jak to bylo před desítkami let. Máme také mnoho vzpomínek na tyto objekty použití, podobné těm, které jsme použili sami před 40 lety!

Pokračování na další straně

1
2
3