Jak Svátek práce změnil svět? Tohle ti politici neřeknou!

1. května je dnem, který každoročně připomínáme jako Svátek práce. Jeho historie sahá až do konce 19. století a spojená je s bojem pracujících tříd za lepší pracovní podmínky a sociální spravedlnost. Tento den byl ustanoven Druhou internacionálou jako odezva na tragické události v Chicagu v roce 1886.

V ten den policie brutálně potlačila demonstraci za osmihodinovou pracovní dobu, což vedlo k úmrtí několika demonstrantů a následným popravám vůdců dělnického hnutí. Svátek práce se stal symbolem mezinárodní solidarity a boje za pracovní práva.

V Českých zemích byl poprvé oslavován v roce 1890 jako projev solidarity a naléhavé potřeby zlepšení tehdejších pracovních a životních podmínek.

článek pokračuje na další stránce…