Jak Svátek práce změnil svět? Tohle ti politici neřeknou!

I v dnešní době, přestože dochází k technologickému pokroku a sociálním reformám, rezonují mnohé výzvy z minulosti i v současném 21. století, kdy se sociální nerovnosti stále udržují a mnozí lidé pracují v nevyhovujících podmínkách.

Současná česká vláda čelí kritice za nedostatečnou reakci na ekonomickou krizi, zhoršenou pandemií COVID-19 a geopolitickými napětími. Kritici upozorňují na rostoucí ceny a inflaci, které zhoršují životní podmínky občanů, a na problémy s energetickým trhem.

Vzhledem k blížícím se volbám vznikla koalice „STAČILO!“, která spojuje různé protestní a levicové síly proti současné politice. Tato koalice si klade za cíl změnit politický směr a zdůrazňuje potřebu solidárního důchodového systému, regulaci cen energií a rozsáhlejší sociální a ekonomické reformy.