Patří vaše mysl mezi ty nejjasnější? Zjistěte pomocí tohoto kvízu: které číslo dokončí sérii?

Pro ty, kteří mají rádi čísla, je zkoumání online matematických her skvělou příležitostí k procvičení mysli. Jedna z těchto her prověří jejich rozumové schopnosti v obzvláště podnětném, zábavném a poutavém kontextu.

V předložené hře je úkolem pozorně se podívat na obrázek a odvodit chybějící číslo, které doplní posloupnost čísel. Pro zvýšení obtížnosti testu lze použít časovač, který nastaví časový limit na 30 sekund.

Hádanka je prezentována jako tabulka čísel. Požadované výpočty jsou poměrně jednoduché, ale ne přímočaré. Je velmi důležité určit a pochopit potřebné matematické kroky.

Při analýze tabulky zjistíme, že první řádek obsahuje čísla 8, 13 a 18 a druhý řádek čísla 23 a 28. Ve třetím řádku je však v rámečku otazník. Naším úkolem je najít vhodná čísla, kterými tato políčka vyplníme, a určit řešení hádanky.

Pokračování na další straně