PŘÍŠTÍ TÝDEN: Pro Blížence, Pannu a Štíra přichází nepředvídatelný týden mnohem větší než obvykle s událostmi, které mohou hluboce změnit jejich životy!

BLÍŽENCI 

V nadcházejícím týdnu vás čekají bouřlivé časy na vaší astrologické cestě a budete čelit mnoha výzvám. Budete hluboce prožívat životní výzvy a ptát se na smysl a účel svých zkušeností. Vaše frustrace se projeví, protože budete čelit neustálým překážkám, které se objevují ve všech aspektech vaší existence, včetně pracovních potíží, rodinných problémů a milostných rozchodů.

Nadcházející období bude jako bouře, která otřese základy vašeho života a potenciálně změní mnoho aspektů vaší existence. Mnohé z těchto změn budou mimo vaši kontrolu a vy se budete cítit bezmocní a bezradní. Budete překvapeni a zmateni, když uvidíte, jak se váš život rychle obrací vzhůru nohama.

Vaše nadšení pro práci může v tomto období ochabnout a vy se můžete odklonit od profesních závazků, které vás kdysi bavily. Tento postoj by mohl vést k nečekaným problémům v práci a k neshodám s kolegy a nadřízenými.

Obnovení důvěry a harmonie v práci však vyžaduje čas a úsilí.

Vaše rodina na vás spoléhá jako na oporu a očekává, že vyřešíte každý problém, ať už velký nebo malý. I když se můžete cítit tímto břemenem přetíženi, rodinná výchova vás naučila být prvkem stability a podpory v těžkých chvílích.

Největší výzvou bude váš milostný vztah, kde budete čelit problémům, které by mohly váš vztah proměnit. Moudrost, klid a sebeovládání jsou proto vašimi nejlepšími spojenci při řešení těchto problémů. Než vyslovíte jediné slovo, hluboce se zamyslete nad důsledky a závažností svého jednání.

Jen tak můžete překonat obtíže a najít způsoby, jak vyřešit problémy, které se ve vašich vztazích objeví. Zdravý rozum a klid vás provedou tímto bouřlivým obdobím, umožní vám činit moudrá rozhodnutí a položit základy stabilní budoucnosti.

PANNA

Na své astrologické cestě si v současné době užíváte plynulého postupu řekou života bez větších vzruchů a změn. Vaše stabilita a rovnováha vám poskytují pevnou oporu při každodenních činnostech a vaše důvěra v proud života vám dává pocit harmonie a spokojenosti.

Vaše uvolněná povaha a pocit pohody jsou jako dar od bohů. Jak však říká moudré přísloví, klidné vody ustupují. Navzdory svému současnému uvolněnému stavu si neuvědomujete proudy, které se blíží. Setkání, které vás čeká, je jako probuzení ze snu a vrátí do vašeho bytí vášeň a vzrušení.

Toto osudové setkání zcela změní vaše vnímání života. Uvědomíte si, že sdílet své radosti a těžkosti s druhými je něco krásnějšího. Když se setkáte tváří v tvář s člověkem, který vás inspiruje a rozjasní vaše emoce, budete jako koktejl namíchaný v šejkru lásky a zrodí se vaše vlastní jedinečná směs života.

Tato změna bude jedním z nejzajímavějších zážitků vašeho života, který přinese svěžest, vášeň a hluboké spojení. Možná tuto změnu nepocítíte okamžitě, ale buďte trpěliví a otevření. Protože na vás čeká něco, co předčí vaše očekávání a obohatí váš život jako nikdy předtím.

Pokračování na další straně