Jak se Československo vyrovnalo s krizí nedostatku toaletního papíru?

V reakci na tyto události začaly jihočeské papírny n.p. ve Větrní a závod v Červené Řečici vyrábět nový typ toaletního papíru. Tento papír byl skládaný a nabízel 200 listů v jednom balení. Navzdory obtížné situaci se cena tohoto toaletního papíru udržela na přijatelné úrovni, pouze 1,30 Kčs za balení.

Tento krok měl za cíl alespoň částečně vyřešit akutní nedostatek toaletního papíru a zajistit, aby občané měli dostatečné zásoby toaletního papíru k dispozici. Tím se snažilo předejít dalším komplikacím a uklidnit situaci v zemi.