20. května Slunce vstoupí do Blíženců – zbavíme se břemene minulosti a začneme znovu

Slunce vstupuje do Blíženců 20. To znamená, že máme měsíc na to, abychom pracovali na svém životě. Pokud chceme dosáhnout různých výsledků, musíme sebrat odvahu a udělat první krok ke změně, které se bojíme.

Když Slunce opouští tvrdohlavou stabilitu Býka a odhodlaně vstupuje do energetického světa Blíženců , zdá se, že samotná příroda nám posílá mocnou zprávu: změna je nevyhnutelná a často nezbytná pro náš růst.

Stejně jako Slunce, které každé svítání září na obloze s novým odhodláním, i my jsme povoláni vymanit se ze statického pohodlí a usilovat o nové horizonty . Během tohoto období se můžeme naučit cennou lekci: být otevření změnám a důvěřovat cestě, která nás čeká a která nás dovede ke štěstí, které je součástí našeho osudu.

Přechod Slunce z Býka do Blíženců nám připomíná, že navzdory naší minulosti a zakořeněným zvykům máme moc předefinovat svou vlastní cestu a přistupovat k životu se svěžím a zvědavým způsobem myšlení. Stejně jako slunce, které si vždy najde cestu skrz mraky, jsme schopni s jistotou a vytrvalostí překonávat překážky , připraveni přizpůsobit se nevyhnutelným změnám a využít svůj nevyužitý potenciál.

Ve světle této kosmické transformace máme příležitost přemýšlet o lekcích a čelit budoucnosti s důvěrou a nadšením. Stejně jako Slunce máme příležitost obnovit a znovu objevit sami sebe, budovat šťastnou a naplňující budoucnost. Přijetím změny a otevřením se neznámému můžeme dosáhnout šťastného a naplňujícího života, po kterém toužíme.

Pokračování na další straně