Když myšlenky dokážou tohle udělat vodě, co mohou způsobit nám?

Pokud byste před 10 lety někomu řekli, že samotné myšlenky dokáží mít přímý efekt na náš fyzický svět, zřejmě byste vypadali jako blázni.

Dnes je však situace jiná.

Za posledních pár let věda hlavního proudu dobíhá poznání, že vědomí skutečně souvisí a může mít přímý účinek na to, co my nazýváme fyzický materiální svět.

Experimenty v posledních desetiletích zkoumali, zda samotné lidské pohnutky dokáží ovlivnit vlastnosti vody. Tato otázka byla i předmětem výzkumu alternativní medicíny, protože lidské tělo je tvořeno z přibližně 70% vody.

Zájem o dané téma byl v současnosti rozdmýchán několika vědci. Ti tvrdí, že vědomím ovlivněnou vodu lze zkoumat prostřednictvím ledových krystalů, které vznikly ze vzorků takové vody.

Vědci přišli s hypotézou, kterou také potvrdili, že voda ovlivněna myšlenkami skutečně mění strukturu pozorovaných ledových krystalů.

Konzistentní výsledky naznačují, že pozitivní záměry mají ve zvyku produkovat symetrické, dobře zformované a esteticky pěkné krystaly. Na druhé straně, negativní záměry a myšlenky vedou k asymetrickým, slabě zformovaným a neatraktivním krystalům.

Experiment, který uvádíme v tomto článku byl proveden Deanem Radinem, Ph.D., který je hlavním vědcem na IONS a přičleněné fakultě, oddělení psychologie na Sonomské státní univerzitě.

Byl učiněn pokus, který měřil, jaký úmysl ovlivňuje formaci ledových krystalů.

Jeho spolupracovníkem byl i Masur Emoto, japonský vědec na energetiku a autor mnoha publikací, plus několik dalších výzkumníků a vědců.

Experiment testoval hypotézu, zda voda vystavena vzdáleným úmyslům změní estetickou hodnotu ledových krystalů, které vzniknou z takto ovlivněné vody.

Pokus ovlivnit vodu na vzdálenost tisíců kilometrů

Během doby 3 dnů přibližně 2000 lidí v Rakousku a Německu zaměřovalo své myšlení na vzorky vody, které byly umístěny v elektromagneticky stíněné místnosti v Kalifornii.

Další vzorky byly umístěny vně stíněné místnosti tak, aby mohly sloužit jako vzdálený kontrolní vzorek.

Krystalky ledu zformované z několika vzorků vody při rozdílném zacházení byly následně vyfotografovány technikem.

Každý obraz byl ohodnocen z hlediska estetické krásy 2500 nezávislými soudci. Výsledná data byla dále analyzována lidmi, kteří nevěděli, jakým výchozím podmínkám byly jednotlivé vzorky vystaveny.

Závěry ukázaly, že test byl konzistentní se spoustou předešlých studií poukazujících na to, že myšlenkové záměry jsou opravdu schopny ovlivnit strukturu vody.

Jak se liší krystaly vody z vodovodu, jezera a řeky

pokračuj .

Jak se liší krystaly vody z vodovodu, jezera a řeky

Dříve zmiňovaný výzkumník Masaru Emoto se v jedné dávnější studii provedené v 90-tých letech rozhodl zkoumat krystaly 3 druhů vody – z vodovodu, jezera a řeky.

U vody z vodovodu nedokázal získat esteticky pěkné krystaly. Dokonce se mu to nedařilo ani u vody z řek a jezer nacházejících se v blízkosti velkých měst.

Na druhé straně, krystaly z vody jezer a řek daleko od civilizace vyprodukovali krystaly, z nichž každý měl svou jedinečnost a zároveň byly esteticky velmi příjemný.

Výsledky z této studie také ukázaly, že tvar a fyzická struktura vody se změnily, pokud se k vodě směřovala dobrá slova, hrála dobrá hudba, popřípadě ukázala, zahrála nebo nabídla čistá modlitba.

Platí to i naopak – když se voda vystavila negativním vlivům, vytvořili se z ní znetvořené krystaly.

Na tomto linku najdete pár příkladů těchto krystalů.

Videoklip, který vás přinutí zamyslet se

pokračuj .

Videoklip, který vás přinutí zamyslet se

Videoklip níže je z filmu Co my jen víme z roku 2004, který zobrazuje kombinace několika faktorů týkajících se propojení mezi kvantovou fyzikou a vědomím.

Představí se v něm několik prominentních vědců a výzkumníků. Film také vyhrál několik nezávislých filmových ocenění.

No a teď se už podívejte, jak mysl dokáže měnit strukturu vody:

Videoklip je v angličtině. Pro ty, který ji neovládáte, jsme připravili jeho stručný přepis. Konečně, více než slova, jsou v něm důležitější obrazové vjemy:

Žena běží na metro, vedle toho telefonuje. Ve stresu si chce vzít pilulky (zřejmě na uklidnění), ty se jí však rozsypou. Zatímco je posbírá, metro jí ujde.

Ve stanici metra právě v té době probíhá výstava s obrázky ledových krystalů z vody, která byla vystavena různým myšlenkám. Pořadí obrazců je následující:

Voda z přehrady
Ta jistá voda po tom, co se jí dostalo požehnání od buddhistického mnicha
Čistá destilovaná voda
Voda vystavena energii lásky
Voda, které bylo řečeno „Děkuji“
Voda, které bylo řečeno „Je mi z tebe zle, zabiju tě.“
Na konci videa se ženě přimluví neznámý muž a řekne jí:

„Udivující, že? Když myšlenky dokážou toto udělat vodě, představte si, co naše myšlenky mohou způsobit nám … „

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno