Když vědci viděli co leží v hrobce zešedli!

Vědci, kteří otevřeli Boží hrob, obdrželi „viditelný důkaz“, že se jedná o stejnou rakev, jakou objevil římský císař Konstantin ve 4. století. 

Hrob, který je považován za místo odpočinku Ježíše Krista, byl otevřen na podzim poprvé od 16. století. V průběhu staletí byl kostel postavený nad svatyní několikrát zničen a přestavěn a vědci nevěděli, zda se rakev pohnula a co v ní bylo.

Pod mramorovou deskou, která pokrývá rakev, bylo objeveno vápencové lůžko, na kterém mělo spočívat Ježíšovo tělo. Pod ním byl navíc další kryt ze šedého mramoru s rytým křížem, který pravděpodobně vyrobili křižáci ve 12. století.

„Když jsme se podívali dovnitř rakve, uviděli jsme několik kamenů. Nebyl tedy prázdný, ačkoli v něm nebyly žádné kosti ani předměty vyrobené člověkem,“ řekl archeolog Frederick Hiebert, který se studie účastní.

Pokračování na další straně

1
2