Konec světa se blíží a „o tom není pochyb“, tvrdí odborník

KONEC SVĚTA slíbila Bible a známky druhého příchodu Ježíše Krista se odvíjejí, přinejmenším podle tvrzení kontroverzního televizního evangelisty.

 CHRISTIAN BIBLE uvádí několik chmurných předpovědí o budoucnosti, a to prorokoval konec světa a triumfální návrat Ježíše Krista. A ačkoli Bible neříká, kdy k tomu dojde, Písmo varuje před znamením na nebi a na zemi, která budou předcházet armagedonu. Bible hovoří o válkách a pověstech o válkách, přírodních katastrofách, občanských a politických nepokojích a také o pronásledování Kristových následovníků.

Mnoho lidí věří, že tato znamení jsou již dnes zjevná, přičemž některé specializované křesťanské skupiny jdou tak daleko, že říkají, že už žijeme v době konce.

Pokračování na další straně

1
2