Konferencí Finanční vzdělávání – úkol na celý život oficiálně skončil letošní Global Money Week

Zaplněný konferenční sál ČNB hostil ve středu 10. 4. odbornou konferenci Finanční vzdělávání – úkol na celý život, která oficiálně ukončila letošní Global Money Week v České republice.

Téměř sto účastníků z řad zástupců státní správy, finančních institucí, neziskovek, médií, studentů, pedagogů i dalších zainteresovaných institucí a odborné veřejnosti živě diskutovalo o potřebě a možnostech finančního vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů.

Konference proběhla pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí. Bohužel zde Ministerstvo školství nemělo žádného ambasadora této problematiky ani jiného zástupce.

Celé setkání s lehkostí provázely Marta Gellová z EFPA ČR a Jana Merunková z yourchance. Obě tyto společnosti jsou národními organizátory Global Money Week. Dámy prezentovaly předběžné výsledky a data k formám a počtům zapojených subjektů a dětí do týdne finančního vzdělávání. Číslo zapojených dětí a mládeže bude určitě přes 17 000, což je velký a nečekaný úspěch. „Pokud máme vytvářet vlnu finančního vzdělávání a zájmu o něj, tak bez všech subjektů, a těch co se zapojili, by se tato vlna nezvedla,“ zaznělo z úst Jany Merunkové v děkovné řeči všem zúčastněným.

Konferenci zahájil viceguvernér a člen Bankovní Rady ČNB Tomáš Nidetzký a na něj navázala řeč hlavního partnera GMW 2019 v podání Tomáše Doležala z Komerční banky. Vystoupili zde dále zástupci Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, NN Životní pojišťovny, Modré pyramidy, ČSOB, Partners a další.

Milan Tomášek z NN apeloval na důležitost myslet na důchod a dělat si finanční plán a rezervu. Jitka Hajičová z ČSOB interpretovala jejich výzkum finanční gramotnosti a aktivity banky, které v této pro ně stěžejní problematice dělají. Příspěvek Pavli Rýznarové ze Spendee předeslal důležitost o penězích hovořit jak v rodině, tak mezi přáteli, což je aktuálně spíše tabu.

Spíkři z eDO finance sdíleli jejich aktivity, kterými se snaží podporovat finanční vzdělávání a představili vlastní on-line finanční hru Život podle Vás, která je vhodná pro všechny generace. Pavel Benčo z Modré pyramidy prezentovat projekt pro žáky prvních tříd, kdy si hrou v šachy fixují různé předpoklady pro budoucí život i přístup k finančnímu vzdělávání jako zvýšení matematických i paměťových schopností, trénink koncentrace a rozhodování v omezeném čase. „Děti žijí mobily a důležité je nechat je hrát. Ovšem nechat je hrát smysluplně, což my můžeme ovlivnit,“ dodal Pavel na závěr.

Závěrem dne proběhly tři panelové diskuze, kde vybraní odborníci diskutovali k tématům Rodiče a děti ve finančním vzdělávání, Roli municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a Oddlužení.

Radní pro vzdělávání Hlavního města Prahy Vít Šimral v panelu informoval o jejich nastaveném partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem včetně NNO. Pokračoval: „I nadále budeme podporovat výuku finanční gramotnosti. Za důležité vnímáme, aby měli ředitelé škol větší motivaci a potřebu se do těchto projektů zapojovat. I u nás vnímáme, že finanční vzdělání není mezi mladými ani dospělými valné. Existuje mnoho exekucí a absence myšlení o vlastní prosperitě. Gabriela Geherová z MAS Opavsko zdůraznila nutnost zapojit rodiče, komunikovat s nimi přes děti a pracovat s veřejností na veřejných fórech podpořených nějakým benefitem jako zážitek nebo osobnost.

Třetí panel moderovaný Helenou Kolmanovou byl věnován problematice oddlužení. Radek Hábl z Mapy exekucí informoval o aktuální situaci počtu exekucí a odhalil některá čísla: „V roce 2018 došlo k poklesu nově zahájených exekucí a více exekucí bylo v tomto roce ukončeno než zahájeno. Číslo 4000 dětí do 15 let, které jsou aktuálně v exekuci, ale není úplně veselé.“

V průběhu dne byly slavnostně předány certifikáty Finančně gramotná škola a proběhlo také vyhlášení vítězů turnaje FinGRplay. Do rukou Jany Doležalové ze Základní školy Smetanova ve Vimperku byl poprvé v historii předán Diamantový certifikát Finančně gramotné školy.

Toto ocenění bylo předáno za šíření finanční gramotnosti nejen na půdě školy, ale i mezi rodiče, jiné školy, pedagogy, žáky a další instituce v regionu. Podmínkou k dosažení Diamantového certifikátu je stát se uznávaným a profesionálním lokálním lídrem.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno