Mimořádné zvýšení důchodů na Slovensku je definitivní. Tolik dostanete přidáno!

Sociální pojišťovna automaticky provede přepočet částek důchodů a rozhodne o jejich zvýšení v souladu se zákonem, což znamená, že příjemci důchodu nemusí sami žádat o tuto úpravu. První rozhodnutí o zvýšení důchodů začne Sociální pojišťovna zasílat na začátku srpna. Penzistům bude vyplacen doplatek za období od 1. července 2023 do data výplaty důchodu v srpnu 2023, informoval Martin Kontúr, mluvčí Sociální pojišťovny.

Sociální pojišťovna zvyšuje důchodové dávky vyplácené po dobu 6 měsíců, a to od 1. července 2023 až do 31. prosince 2023. Upozorňují, že v roce 2023 jde již o druhé zvýšení důchodových dávek. První zvýšení proběhlo v lednu tohoto roku, kdy důchodci získali 11,8 procent při každoročním zvýšení. Nové zvýšení o 10,6 procent od 1. července je tak druhým zvýšením důchodových dávek v tomto roce.

Od 1. července se také zvýší částky minimálního důchodu. Ty budou vycházet z výše důchodu po mimořádném navýšení od 1. července 2023. Sociální pojišťovna nejprve zvýší původní starobní důchod o 10,6 procent a poté porovná jeho výši s nově stanovenou částkou minimálního důchodu. Penzistovi bude vyplacen ten, jehož částka bude vyšší a tedy výhodnější. Martin Kontúr vysvětluje tento postup.

Konkrétní příklad zvýšení důchodů na Slovensku

Pro lepší představu o tom, o kolik si penzisté v létě přilepší, Sociální pojišťovna představila konkrétní příklady. Jeden z nich se týká pojištěnce s 45 lety důchodového pojištění, který spadá do kategorie minimálního důchodu. Jeho starobní důchodová částka ke dni 30. června 2023 činila 415,00 eur měsíčně, což bylo vyšší než minimální důchod v tomto období, a proto pobíral standardní starobní důchod. Po mimořádném zvýšení od 1. července 2023 se jeho starobní důchod zvýší na 459,00 eur měsíčně. Tuto situaci přiblížila Sociální pojišťovna.