Mladý řidič autobusu dal lekci všem cestujícím. To, co udělal, je prostě fascinující!

Na autobusové zastávce přijde babička v 80. letech a posadí se na volné místo. Sleduji, jak vytahuje kapesník a rozkládá ho (samozřejmě jsou tam drobné haléře).


Zastaví vše jako obvykle, babička rozdá peníze a řekne „děkuji, synu“, ale dirigent peníze nevzal! Vzal peněženku a požádal, aby seděla tři minuty.

Pokračování na další straně

1
2