Muž, který požádal svých 12 manželek, aby použily antikoncepci, protože nechce další děti

Ugandský farmář má 102 dětí od 12 manželek a ne méně než 568 vnoučat. Muž říká, že začal pociťovat finanční zátěž velké rodiny a požádal své manželky, aby použily antikoncepci, protože další dítě nechtěl.

Je zvláštní, že třetina Musových dětí je ve věku od 6 do 51 let. Mužovo nejstarší dítě je o 21 let starší než jeho nejmladší nevlastní matka a nejmladší syn Musa má 6 let.

Musa žije se svou rodinou v komplexu 12 domů v Bugise. Říká, že ví, kdo jsou jeho děti a vnoučata, ale nezná je všechny jménem .

Svou první manželku Hanifu si vzal v roce 1971 ve věku 16 let po ukončení školy a v 18 letech se stal poprvé otcem. Měl peníze a půdu, a tak se rozhodl rozšířit svou rodinu a oženil se s několika ženami.

Pokračování na další straně

1
2