Na Slovensku ubývá živočichů i rostlin: Pomoci mohou lidé

Mezinárodní den biodiverzity upozorňuje na úbytek druhů

Na Slovensku žije přibližně 40 tisíc druhů rostlin a živočichů, avšak jejich počet každoročně klesá. Tento trend je zřetelný například u vrabců, jejichž počet v městských oblastech rapidně klesá.

Úbytek vrabců v městských oblastech

„Mění se způsob hospodaření lidí. Méně se chovají drůbež, méně se zahradničí a také se snižuje různorodost obydlí. Zatímco v minulosti bylo na Slovensku milion vrabců, dnes jejich počet klesl možná na 200 až 300 tisíc,“ uvedl zoolog a ekolog z Ústavu ekologie lesa SAV Anton Krištín. Úbytek vrabců potvrzuje i skutečnost, že v Banské Bystrici nebylo možné žádného vrabce natočit. Místní obyvatelé si také všimli tohoto úbytku. „Když jsem byl dítě, byli vrabci všude. Teď zmizeli,“ řekl obyvatel Banské Bystrice.

článek pokračuje na další stránce…