Na Zemi se řítí sluneční bouře. Může způsobit výpadky signálu a polární záři


Sluneční bouře se přiblížila k Zemi v průběhu čtvrtka. Varování od NASA naznačuje, že sluneční erupce může vyvolat geomagnetickou bouři, která má potenciál ovlivnit rádiové a GPS signály. Tato událost je spojena s nedávným pozorováním poměrně velkých skvrn na povrchu Slunce, jak uvádí zpravodajský portál Novinky.cz.

Podle zprávy na webu Space Weather dosáhla sluneční erupce hodnoty M9,8, což představuje téměř maximální stupeň pro erupce třídy M. Silnější hodnota by spadala pouze do kategorie X, která označuje nejmohutnější sluneční erupce. Tuto informaci přibližuje zpravodajský portál Novinky.cz.

Vznik slunečních skvrn je spojován vědci s erupcemi a výrony koronální hmoty (CME), což jsou náhlé a obrovské exploze sluneční energie. Tyto události jsou obecně označovány jako sluneční bouře.

Kdy můžeme očekávat následky této bouře? V nedávných dnech byly zaznamenány opakující se výrony koronální hmoty na Slunci.

článek pokračuje na další stránce..