Našel důkazy o existenci Boha! Když si to přečtete, pochopíte!

Hasič nad tím jen zavrtí hlavou, posadí se zpět do svého auta a odjede pryč.
Po několika hodinách se velitel hasičů rozhodne znovu vyjít do bažiny. „Ten muž umírá, musíme mu prostě pomoci!“ Když se tam dostanou, vidí, že muž má jen hlavu z bažiny. Dávají mu znovu žebřík. Na to muž na ně zlostně křičí: „Jsem křesťan ve věku šedesáti let, vždy jsem řádně platil církevní daň. Pán mě zachrání. “

Hasiči nevěří svým uším, ale nemají co dělat, otočí se. Následujícího rána však šéf hasičů znovu zavedl své muže do bažiny. Když se dostanou ven, jsou šokováni, když vidí, že muž, který se potopil v bažině, vidí z bažiny jen několik pramenů vlasů. Stojí s nohama zakořeněnými k zemi. Víte, že nemohou nic dělat, ten muž je mrtvý.

Potopený muž přijde do nebe docela rozzlobeně: „Chci okamžitě mluvit s Pánem!“ Říká to svatému Petrovi, který ho okamžitě doprovází v přítomnosti Boží. Z mrtvých plyne slovo: „Ó, Pane, jsem šedesátiletý věrný křesťan, vždycky jsem řádně chodil do kostela, platil jsem církevní daň, nikdy jsem nehřešil, a ty jsi mi to udělal . Pověz mi, proč jsi neobejal svého věrného služebníka? “

Bůh s úsměvem zavrtí hlavou a řekne: „Synu, řekni mi, co víc jsem mohl udělat, než poslat k tobě hasiče, aby tě zachránili? Navíc třikrát! “

Zdroj:.blikk.hu

1
2

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno