Našel důkazy o existenci Boha! Když si to přečtete, pochopíte!

Jeden muž položil zvláštní otázku starému knězi v teologickém semináři. Odpověď nebyla žádná!

Muž chtěl vědět, jaké důkazy o existenci boha v našich životech. Nikdo nezná člověka, který umí chodit po vodě, ani toho, kdo promění vodu na víno. Starý kněz se usmál, chvíli přemýšlel a pak se rozhodl odpovědět příběhem. S příběhem, který odpovídá na všechny nastolené otázky:

Dva přátelé v bažině. Jeden z nich se v bažině najednou ponořil do hrudi. Druhý rychle spěchá, aby zavolal pomoc hasičů. Chvíli čekají, vrátí se a okamžitě předají žebřík nouzi, aby ho vysvobodili. Odmítá však pomoc a říká: „Jsem 60letý křesťan, vždy jsem byl správně v kostele. Pán tě zachrání. “

Pokračování na další straně

1
2