NEJLEPŠÍ DĚTSTVÍ NA SVĚTĚ: NE KAŽDÝ TO POCHOPÍ, ALE MNOZÍ SI HO STÁLE PAMATUJÍ

Během dnešní doby už si děti nehrají stejně jako ta generace předešlá. Dříve děti odvážně běhaly venku i při mrazivých teplotách a sníh se jim dostával až dovnitř bot.

Navzdory tomu všemu nebyly nemocné a netrpěly kvůli drobným odřeninám. Místo toho stavěly sněhuláky, hrály hokej a v případě zranění jednoduše přiložily sněhovou kouli na bolavé místo. Chytré telefony tehdy ještě neexistovaly a děti si tak užívaly své bezstarostné dětství.

Skluzavka z ledu

Děti tam byly schopné být celý den a někdy si dokonce nosily vodu, aby mohly vylepšit ledovou plochu a klouzat rychleji. Běhaly tam samy, nebo vytvářely řadu nebo klouzaly zády dolů. To bylo skutečně radostné a přinášelo jim velkou radost.

Kluziště

Někdy nebyl problém, když se z parkovišť na nějakou dobu udělala kluziště. Majitelé aut k tomu přistupovali ve většině případů s pochopením a byli rádi, že mohou potěšit děti.

Nejlepší sáně

Byly prakticky nezničitelné. I když se na nich něco prohnulo po jízdě dolů kopcem, stačilo do nich párkrát kopnout.

článek pokračuje na další stránce..